Jouw stem in Europa - Prioritisering van nieuwe duurzame producten

08 maart 2023 - door Frédéric Cabistan

Europa vraagt tot en met 12 mei jouw mening over de prioritisering van nieuwe producten in het kader van de in maart 2022 voorgestelde "verordening duurzame producten"

Om afval te verminderen en de wegwerpmaatschappij tegen te gaan, wil Europa met deze wetgeving producten duurzamer maken vanaf de eerste productiestap: namelijk het ontwerp. Hierdoor blijven producten die wij als Europeanen dagdagelijks gebruiken niet enkel langer houdbaar maar kunnen we ze ook beter en sneller herstellen. Door producten bovendien te laten ontwerpen met herbruikbare materialen stimuleer je niet enkel de circulaire economie maar verklein je tegelijkertijd je CO2-uitstoot en ecologische voetafdruk.

Waarom?

Op dit moment bestaat er al wetgeving die onmiddellijk invloed heeft op het ontwerp, maar dit gaat dan enkel over energiegerelateerde producten. Door de scope volledig open te trekken, wil Europa met het nieuwe voorstel een zo groot mogelijke effect scheppen en zo veel mogelijk verschillende producten en sectoren bereiken. Zo wil Europa immers concreet tot een reeks gemeenschappelijke kenmerken komen en de huidige nationale verschillen zo veel mogelijk wegwerken. Op die manier wordt het voor de Europese consument in één oogopslag duidelijk of en hoe duurzaam producten tijdens het winkelen al dan niet zijn.

Wat?

Aangezien er logischerwijze honderd uiteenlopende producten en soorten bestaan, vraagt Europa nu jouw mening om mee te beslissen wélke producten nu precies voorrang krijgen en welke ontwerpen dus later mogen worden aangepakt. De Commissie heeft het je al wat gemakkelijker gemaakt en selecteerde 12 eindproducten, 7 tussenproducten en enkele horizontale maatregelen waarvan zij vindt dat deze als eerste moeten worden aangepakt.

Samengevat wil de Commissie graag meer info krijgen van Europeanen over:

  • Of de huidige selectie van eind-, tussenproducten en horizontale maatregelen volstaat

  • Welke volgorde van prioriteit het beste gehanteerd wordt

  • Wat de meest relevante aspecten per geselecteerd product zijn

  • Welk geschat potentieel deze aspecten per product hebben op het vlak van milieu

  • De mate van detail van de vereisten die per product of per horizontale maatregel moet worden vastgesteld

  • De milieu- en circulariteitsaspecten van de aanverwante waardeketens

Hoe?

Geef je mening over dit onderwerp tot en met 12 mei 2023 op de volgende 2 manieren:

  • De huidige openbare raadpleging die je hier kan terugvinden.

  • Een meer specifiekere vragenlijst over het thema die je hier kan terugvinden.

Geef gerust je mening in het Nederlands in maar maak eerst een account aan op de website of log in via sociale media.