Jouw stem in Europa: EU kader afvalstoffen

02 juni 2022 - door Celeste Wezenbeek

De EU-kaderrichtlijn afvalstoffen beschermt de volksgezondheid en het milieu via behoorlijk beheer van afval. Dat wordt bereikt door toepassing van de afvalhiërarchie van de EU, die afvalpreventie en hergebruik bevordert boven nuttige toepassing en het storten van afval.

Dit initiatief zal het afvalbeheer verbeteren door:

  • een aanzienlijke vermindering van de afvalproductie, ook via hergebruik van producten of componenten

  • een vermindering van gemengd afval en een uitbreiding van hergebruik of recycling van afval door de gescheiden inzameling te verbeteren.

Geef hier je feedback tot 16 augustus.