Herziening REACH definitief uitgesteld naar einde 2023

21 maart 2023 - door Frédéric Cabistan

Begin maart gaf de Europese Commissie een update over het REACH-herzieningsvoorstel aan de milieucommissie van het Europees Parlement. Commissie stelt haar voorstel pas in vierde kwartaal 2023 voor.

  • Focus op nauwkeurigheid, tekortkomingen en complexiteit van het voorstel.

  • Zeer onwaarschijnlijk dat dit dossier in de huidige legislatuur wordt behandeld.

  • Vice-comissievoorzitter Bas Eickhout (The Greens) voorziet 2025 als nieuw moment voor definitieve stemming

Het voorstel voor de herziening van de huidige REACH-wetgeving kadert binnen de Europese Green Deal. Dit houdt in dat er betere maatregelen moeten komen om mens en milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Daarnaast wil REACH innovatie stimuleren om zo veiligere en duurzamere alternatieven te ontwikkelen. Om de nieuwe en verscherpte doelstellingen te behalen, is een herziening van de al bestaande REACH-wetgeving volgens Europa noodzakelijk. In 2022 verzamelde de Commissie al reacties vanuit het middenveld via een stakeholderbevraging. Sindsdien is er niets meer concreet gebeurd. Tijdens een bevraging in de Parlementaire milieucommissie eerder deze maand, deelde de Commissie mee dat ze haar voorstel zal lanceren in het vierde kwartaal van 2023.

Bespreking in het Europees Parlement

Op de bevraging in het Europees Parlement waren 2 afgevaardigden van DG GROW en DG ENV aanwezig. DG GROW verwees verschillende keren naar de complexiteit en de nog niet duidelijke impact op de industrie van REACH aan als argument voor het uitstel. DG ENV verklaarde verder nauwgezet bezig te zijn met het dossier en dat uitstel zeker geen afstel hoeft te zijn.

Alle MEPs die vervolgens het woord namen, uitten kritiek op de verlate timing en riepen de Commissie op om alle moeite te doen om het voorstel toch in het tweede kwartaal te lanceren. De Commissie weerlegde de kritiek met het argument dat kwaliteit niet moet inboeten op snelheid. Zo is ze nog steeds van plan om wel degelijk het voorstel te lanceren aan het einde van dit jaar, hetzij oktober, november of december. Vice-voorzitter Bas Eickhout (Greens) reageerde dat de exacte maand niet uitmaakt omdat voorstellen in het vierde kwartaal sowieso te laat zijn om nog deze legislatuur gestemd te worden. Door de verkiezingen en de installatie van de nieuwe Commissie stelde Eickhout dan ook 2025 voor als nieuw jaar waarin de defintieve stemming van de REACH-herziening kan worden verwacht.

Kritiek uit andere hoek

Vandaag de dag zijn milieu- en klimaatdossiers belangrijker dan ooit en is de Europese Green Deal een wezenlijk onderdeel van de Europese politiek. De uitstel van de REACH-herziening leidt volgens verschillende milieuorganisaties dan ook tot onduidelijkheid, verwarring en achteruitgang voor de Europese gezondheid, milieu en concurrentievermogen.  Zo publiceerden het European Environmetnal Bureau en CHEM Trust gezamenlijk een rapport dat de negatieve impact van het uitstel oplijst:

  • Green Deal doelstellingen voor biodiversiteit, lucht- en waterkwaliteit kunnen moeilijker worden behaald

  • Europese transitie naar duurzame en circulaire economie wordt moeilijker

  • Ontwikkeling van veiligere alternatieven verzwakt zodat alledaagse consumptiegoederen (zoals speelgoed en textiel) niet meer voldoende worden gecontroleerd

  • Niet kunnen behalen van alle VN duurzameontwikkelingsdoelstellingen

In elk geval blijft het uitkijken naar het Commissievoorstel aan het einde van dit jaar, waardoor de finale nieuwe wetgeving ten vroegste in 2025 moet worden verwacht.