Voorlopig Europees akkoord alternatieve brandstoffen in de luchtvaart

28 april 2023 - door Celeste Wezenbeek

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een voorlopig akkoord bereikt over de "Refuel aviation". Het initiatief over duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF), als onderdeel van de Green Deal.

  • Deze verordening bevat een roadmap voor het gebruik van duurzame brandstoffen in de luchtvaart om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen door kerosine te vervangen door duurzame brandstoffen.

  • De quota voor SAF's en electrofuels, synthetische brandstoffen die worden geproduceerd met behulp van ontkoolde elektriciteit, was lang een knelpunt in de onderhandelingen.

  • Een vijfjaarlijkse herbeoordeling door de Europese Commissie van niet-CO2 SAF-emissies werd wel toegevoegd aan het voorstel.

Deze verordening bevat een roadmap voor het gebruik van duurzame brandstoffen in de luchtvaart om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen door kerosine te vervangen door duurzame brandstoffen. SAF's omvatten dus synthetische brandstoffen, d.w.z. hernieuwbare vloeibare en gasvormige brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO) en gerecycleerde brandstoffen op basis van koolstof en biobrandstoffen. Deze omvatten geavanceerde biobrandstoffen en biobrandstoffen die geproduceerd zijn op basis van grondstoffen die niet afkomstig zijn van voedsel- en voedergewassen, tussengewassen, palmvetzuurdestillaat (PFAD) en van palm- en sojabonen afgeleide materialen, en zeepreserves en -derivaten.

Quota

De quota voor SAF's en electrofuels, synthetische brandstoffen die worden geproduceerd met behulp van ontkoolde elektriciteit, was lang een knelpunt in de onderhandelingen. 

De medewetgevers zijn uiteindelijk volgende quota overeengekomen: 2% SAF en 0% e-brandstoffen tegen 2025; 6% SAF en 1,2% e-brandstoffen, met een minimum van 0,7% e-brandstoffen per jaar tegen 2030-2031; 6% SAF en 2% e-brandstoffen, maar met een minimum van 1.. 2% e-fuels per jaar tegen 2032-2033; 6% SAF en 2% e-fuels tegen 2034; 20% SAF en 5% e-fuels tegen 2035; 34% SAF en 10% e-fuels tegen 2040; 42% SAF en 15% e-fuels tegen 2045; 70% SAF en 35% e-fuels tegen 2050.

Tot slot werd er een vijfjaarlijkse herbeoordeling door de Europese Commissie van niet-CO2 SAF-emissies toegevoegd aan het voorstel.