Jouw stem in Europa: EU-talentenpool

28 februari 2023

Achtergrond

In haar nieuwe migratie- en asielpact voor 2020 verwees de Commissie voor het eerst naar verder onderzoek naar de mogelijkheden van een EU-talentenpool voor geschoolde werknemers uit derde landen. In het ‘Vaardigheden- en talentenpakket’ van 2022 werd dit initiatief specifiek uitgewerkt. Een EU-talentenpool fungeert als het eerste EU-brede instrument om internationale aanwerving te vergemakkelijken en gekwalificeerde personen uit derde landen kansen te bieden om te werken in strategisch belangrijke sectoren op EU-niveau.

In oktober 2022 heeft de Commissie reeds een pilot voor de talentenpool opgezet om mensen die Oekraïne zijn ontvlucht, te helpen om een baan te vinden op de EU-arbeidsmarkt.

Bij de de aankondiging van het Europees Jaar van de Vaardigheden 2023 benadrukte de Commissie het belang van de aanwezigheid van de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkten van de EU. De EU-talentenpool levert een belangrijke bijdrage aan het Europees Jaar van de Vaardigheden en vormt een belangrijk onderdeel van het initiatief van de Commissie om de erkenning van kwalificaties van personen van derde landen te vergemakkelijken.

Eén platform op EU-niveau

Het ontwikkelen van een EU-talentenpool zou een aanvulling vormen op de bestaande wervingskanalen en een efficiënte werking opleveren voor deelnemende lidstaten. Met één platform op EU-niveau zou het beheer van legale migratie naar de hele EU verbeteren.

Doel van het initiatief

Dit initiatief moet een matchinginstrument op Europees niveau worden om onder andere:

  • De EU-arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor gekwalificeerde personen uit niet-EU-landen.

  • Werkgevers te ondersteunen bij de zoektocht naar het talent dat zij nodig hebben.

  • Het wervingsproces ethischer te laten verlopen.

  • Geschoolde werknemers uit derde landen te beschermen tegen uitbuiting.

Op die manier moeten buitenlandse werknemers gemakkelijker in de EU kunnen komen werken. Aanvullend heeft dit initiatief tot doel om vacatures binnen de EU en het aanbod van gekwalificeerde personen uit derde landen beter op elkaar af te stemmen.

Vraag naar input

Deelnemen aan de openbare consultatie kan hier en dit tot en met 16 maart 2023.