U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home >

Privacy Policy

VLEVA vzw streeft ernaar aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens te voldoen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om uw rechten te waarborgen, kunt u in deze privacy policy lezen wat VLEVA met uw gegevens doet.

Als u vragen heeft over deze privacy policy neem dan contact op met info@vleva.eu.

 

  1. VLEVA verwerkt uw gegevens

 

VLEVA beheert en verwerkt de gegevens die u achterlaat op deze website.

Onze contactgegevens zijn:

VLEVA vzw

Kortenberglaan 71

1000 Brussels

Info@vleva.eu

027371430

 

2. Welke data verwerkt VLEVA?

 

VLEVA bewaart enkel persoonlijke details (bijvoorbeeld: voornaam, naam, organisatie, geslacht, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres,...) als deze door de betrokken persoon is meegedeeld via een webformulier. Dit betekent dat Vleva alleen gegevens verzamelt en bewaart die vrijwillig ter beschikking gesteld via een webformulier of via e-mailcorrespondentie.

Tijdens evenementen georganiseerd door VLEVA kunnen er sfeerfoto's getrokken. Deze sfeerbeelden worden enkel gedeeld met andere deelnemers en gebruikt voor promotiemateriaal van VLEVA zoals o.a. het jaarverslag. 

 

In detail:

Als u zich via e-mail richt tot vleva zullen uw details (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) alleen gebruikt worden om u informatie te voorzien in het kader van uw verzoek.

Vleva verzamelt uw loginnaam, e-mailadres en eventueel de naam van uw organisatie wanneer u zich registreert op de website van vleva. Deze gegevens worden opgeslagen in een database en alleen gebruikt om u volledige toegang tot de website te verschaffen. Deze informatie wordt voor geen enkel ander doel gebruikt.

 

 

VLEVA verzamelt en/of verwerkt bovendien:

  • uw internetdomein

  • ip adres

  • tijd en uur van bezoek

  • aantal bezochte pagina’s

  • gebruikte browser

  • zoekmachine en zoekwoorden gebruikt om onze website te vinden

  • uw zoekvoorkeuren (browsing preferences?)

 

 

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?  

 

Uw gegevens worden verzameld om u, als u zich hiervoor heeft ingeschreven, op de hoogte te houden over het Europese beleid, Europese subsidies, infosessies, partnersearches, vacatures, etc.

VLEVA beantwoord bovendien al uw vragen om inlichtingen over Europa.

Om deze diensten te kunnen gebruiken dient u VLEVA bepaalde persoonlijke gegevens over uzelf te verschaffen.

 

De gegevens die we verzamelen laten ons toe onze dienstverlening te evalueren en indien nodig het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.

 

Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure.

U kunt uw persoonlijke informatie en voorkeuren steeds online raadplegen en corrigeren door in te loggen op onze website. Om die gegevens op te vragen, moet u uw e-mailadres en paswoord ingeven.

 

4. Hoe verzamelen we uw gegevens?

 

Het grootste deel van de gegevens verzamelen we met uw specifieke toestemming.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze servers en cookies geplaatst op onze website.

 

5. Beveiliging van uw data

VLEVA neemt alle mogelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen lekken, verlies, publicatie, gebruik en toegang.

 

6. Hoe lang bewaren we uw data?

VLEVA bewaart uw data zo lang als nodig om u op de hoogte te houden van onze diensten. U kunt zich ten alle tijde afmelden door in te loggen met uw account.

 

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

U heeft het recht om af te zien van het gebruik door VLEVA van foto's waarin u wordt geportretteerd. 

U vindt onze contactgegevens bovenaan deze verklaring terug.

U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken. Deze optie wordt in elke correspondentie vanuit VLEVA mogelijk gemaakt.

U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U heeft het recht deze gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij.

 

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Onze medewerkers hebben slechts toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is om onze opdrachten, zoals vermeldt in punt 3, uit te voeren.

 

9. Verstrekken wij uw gegevens aan derden?

Uw gegevens worden enkel verstrekt aan Salesforce.com die het VLEVA mogelijk maakt een CRM systeem te ontwikkelen en gericht te communiceren omtrent uw voorkeuren. In onze overeenkomst met Salesforce werd de veiligheid van het systeem gegarandeerd.

 

VLEVA geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee het geen verwerkersovereenkomst heeft.

VLEVA kan uw gegevens enkel delen met derden indien u ons hier toestemming toe geeft. U heeft het recht deze ten alle tijden in de trekken.

VLEVA verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

VLEVA verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

10. Hoe ontvangt u onze producten?

U kunt zich, na het aanmaken van een account, abonneren op diverse onderdelen van onze dienstverlening.

Met uw toestemming schrijft VLEVA u enkel aan met betrekking tot uw doorgegeven voorkeuren.

U kunt zich steeds uitschrijven voor onze dienstverlening en uw toestemming intrekken.

 

11. Veranderingen aan privacyverklaring

Aanpassingen van de privacyverklaring worden door VLEVA gemeld op deze website.

 

Maak een account aan

Volg ons