Jouw stem in Europa: Alomvattende benadering voor mentale gezondheid

19 januari 2023 - door Liese Dewilde

Achtergrond

In haar Werkprogramma voor 2023 kondigde de Europese Commissie aan dat ze zou komen met een alomvattende benadering van mentale gezondheid. Dit is een initiatief dat voortkomt uit de Conferentie over de toekomst van Europa.

Doel van het initiatief

Het initiatief heeft tot doel een alomvattende, preventieve aanpak van geestelijke gezondheid als volksgezondheidskwestie te bevorderen en geestelijke gezondheid in het EU-beleid te integreren. Het zal mogelijke toekomstige werkstromen opzetten, waarbij de nadruk ligt op duidelijk omschreven EU-meerwaarde om het werk van de lidstaten en actoren in de frontlinie te vergemakkelijken.

De alomvattende benadering voor mentale gezondheid zal daarom onder andere betrekking hebben op:

  • Het bevorderen van een goede geestelijke gezondheid en voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen

  • Het vroegtijdig opsporen en screenen van geestelijke gezondheidsproblemen

  • Het nemen van maatregelen om psychosociale risico’s op het werk verder aan te pakken

  • Het ondersteunen en verbeteren van de toegang tot behandeling van en zorg voor geestelijke gezondheidsproblemen

  • Het verbeteren van de levenskwaliteit,

  • Horizontale kwesties, onder andere: onderzoek, ontwikkeling en innovatie, de rol van digitale instrumenten, opleiding, ondersteuning etc.

In de impactanalyse lees je meer over de politieke context, de problematiek die aangepakt wordt, de grondslag van het EU-optreden en het beoogde resultaat.

Promoten gezonde levensstijl

De Commissie benadrukte bij de aankondiging van dit initiatief ook dat ze zal doorgaan met het promoten van sport en de mentale en fysieke voordelen van een gezonde levensstijl in de samenleving en tussen generaties, voortbouwend op de HealthyLifestyle4All-initiatief en zijn Youth Ideas Labs.

Plannen van de Commissie & vraag naar input

De Commissie plant om deze niet-wetgevende alomvattende benadering van mentale gezondheid voor te stellen in het tweede kwartaal van 2023. Momenteel loopt er een openbare raadpleging om input te verzamelen voor het opstellen van de benadering.

Je kan hier deelnemen aan de openbare consultatie tot 15 februari 2023.