Jouw stem in Europa: Wederzijdse erkenning van ouderschap

09 december 2022 - door Liese Dewilde

De Commissie publiceerde op 7 december 2022 een voorstel voor verordening voor EU-harmonisatie van de regels van het internationaal privaatrecht inzake afstamming. 

Het voorstel heeft onder andere ten doel om de grondrechten van kinderen te beschermen. Een van de belangrijkste aspecten van het voorstel is daarom dat een afstamming die in een lidstaat van de EU is vastgesteld, in de regel zonder speciale procedure in alle andere lidstaten moet worden erkend. Praktisch gezien wordt voor deze wederzijdse erkenning voorzien in de invoering van een Europees certificaat van afstamming.

Het voorstel moet niet alleen de grondrechten van kinderen beschermen, maar moet ook rechtszekerheid bieden aan gezinnen en aan bevoegde autoriteiten (administratieve en gerechtelijke stelsels) en moet zorgen voor een vermindering van juridische kosten. Het voorstel voorziet daarom in de aanwijzing van de bevoegde gerechten van de lidstaten en de aanwijzing van het toepasselijke recht.

Meer informatie over het Commissievoorstel kan je hier vinden. 

Geef hier je mening over het Commissievoorstel. Dit kan nog tot 13 februari 2023.