Europa heeft talent (nodig)

27 januari 2023

Sommige EU-regio’s worden geconfronteerd met een inkrimping van de beroepsbevolking, een laag percentage mensen met een diploma tertiair onderwijs en het vertrek van jongeren. Om deze demografische ontwikkelingen aan te pakken, lanceert de Commissie het 'Talent Booster Mechanism’

 • Het doel van dit mechanisme is de nodige mensen opleiden, aantrekken en de vereiste vaardigheden en competenties ontwikkelen.

 • Dit is het eerste belangrijke initiatief van de Commissie in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden.

 • Lees hier meer.

In sommige regio’s in de EU krimpt de beroepsbevolking, is er een laag percentage mensen met een diploma tertiair onderwijs en vertrekken er jongeren. Om op deze demografische ontwikkelingen een antwoord te bieden, lanceert de Europese Commissie het ‘Talent Booster Mechanism’.

Hiermee wil de Commissie de EU-regio’s die met bovenstaande problemen worden geconfronteerd, “helpen de nodige mensen op te leiden, aan te trekken en de vereiste vaardigheden en competenties te ontwikkelen.” Indien er niets wordt ondernomen, zal dit een negatief effect hebben op de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU.

Jaar van de Vaardigheden

Het mechanisme is het eerste belangrijke initiatief van de Europese Commissie in het kader van het Europees Jaar van de Vaardigheden en werd gepresenteerd in de mededeling over het benutten van talent in Europa’s regio’s.

Het ‘Talent Booster Mechanism’ is gebaseerd op acht pijlers:

 1. Start van een nieuw project in 2023 met proefregio’s

 2. Nieuw initiatief “Smart adaptation of regions to demographic transition” in 2023 waarbij de begunstigde regio's via een open oproep worden geselecteerd

 3. Programma's van het cohesiebeleid en de interregionale innovatie-investeringen worden ingezet

 4. Ondersteuning van het instrument voor technische ondersteuning (TSI)

 5. Nieuwe oproepen voor innovatieve acties i.h.k.v. het “Stedelijk Europa-initiatief”

 6. Nieuwe webpagina met info over de ondersteuning van de ontwikkeling van talent

 7. Mogelijkheid tot uitwisseling van goede praktijken en ervaringen

 8. Verdere ontwikkeling van wetenschappelijke kennis

Tot slot wordt er ook verwezen naar het recent gepubliceerde 'Deep Tech initiatief' waarbij het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) tegen 2025 1 miljoen Europeanen wil opleiden.


Bron: Persmededeling Europese Commissie