Lidstaten bekrachtigen voorlopig akkoord CO2-emissienormen transport

17 november 2022 - door Celeste Wezenbeek

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU (Coreper) hebben hun goedkeuring gehecht aan het door het Europees Parlement en de Raad van de EU bereikte voorlopige politieke akkoord over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto's en bestelwagens. De tekst voorziet in CO2-emissiereductiedoelstellingen van 55% voor nieuwe auto's in 2030 en 50% voor bestelwagens ten opzichte van 2021. Tegen 2035, wordt deze doelstelling verhoogd tot 100%. Er zijn echter verschillende vrijstellingen, onder meer voor fabrikanten van beperkte series voertuigen, die pas aan het eind van het jaar aan de tussentijdse doelstellingen hoeven te voldoen. In 2026 zal de Europese Commissie de geboekte vooruitgang beoordelen en nagaan of de doelstellingen al dan niet moeten worden herzien in het licht van technologische ontwikkelingen.

Meer weten over het voorlopige politieke akkoord?

Lees het VLEVA-nieuwsbericht (28/10/22): Nieuwe auto’s en bestelwagens emissievrij tegen 2035