Onderhandelaars Raad en EP starten besprekingen over ReFuelEU

27 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Raad van de EU en het Europees Parlement zijn begonnen met interinstitutionele onderhandelingen (trialogen) over de Europese wetgeving betreffende het gebruik van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector.

Volgens Cláudia Monteiro de Aguiar, schaduw rapporteur namens de EPP, ligt de uitdaging in het vinden van een evenwichtig wetgevend kader om zowel investeringen aan te moedigen en billijkheid in de luchtvaart te verzekeren. Hierbij wordt gezocht naar een eerlijke overgang die een gelijk speelveld creëert voor de industrie.

Er zijn verscheidene technische bijeenkomsten gepland voor de tweede trialoog, die op 13 oktober zal plaatsvinden. Andere technische vergaderingen zullen dan plaatsvinden tussen nu en de derde ronde van interinstitutionele onderhandelingen die op 28 november gepland staat. Een vierde triloog zou begin of half december kunnen plaatsvinden.