Nieuwe EU-regels voor drones van kracht

23 februari 2023

Vanaf heden zijn de nieuwe EU-regels voor drones, het zogenaamde U-space, van toepassing.  

  • De nieuwe regels zullen helpen om complexere operaties over langere afstanden uit te voeren, met name op lage hoogte, en om een veilige ruimte voor drones te ontwikkelen.

  • Toekomstige operaties met drones kunnen betrekking hebben op het vervoer van medische monsters.

  • Deze U-space moet oa de risico’s van het droneverkeer op de grond beperken.

Acties

Toekomstige operaties met drones kunnen betrekking hebben op:

  • Het vervoer van medische monsters

  • Bijstand aan eerstehulpverleners op een noodsituatie

  • Infrastructuurinspecties op afstand

In april 2021 heeft de Europese Commissie het rechtskader voor dit onbemande verkeersbeheersysteem reeds goedgekeurd. In de volgende stappen zullen de lidstaten hun U-space en de gemachtigde dienstverleners aanwijzen. Bovendien zullen ze werken aan informatie-uitwisseling en normen voor navigatieprestaties.  

Deze ontwikkelingen zullen geleidelijk de volledige invoering van de U-ruimte tegen 2030 ondersteunen, zoals voorzien in de dronestrategie 2.0.

Een aantal zaken die de U-space moet regelen zijn de volgende:

  • Het veilig laten werken van bemande en onbemande luchtvaartuigen.

  • Botsingen tussen drones en andere luchtvaartuigen voorkomen.

  • De risico’s van het droneverkeer op de grond beperken.