Jouw stem in Europa: Reizen – betere bescherming van passagiers en hun rechten

19 september 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Commissie zal het regelgevingskader inzake passagiersrechten herzien, onder meer om de veerkracht te waarborgen in geval van ernstige verstoringen van het verkeer, en met aandacht voor multimodale tickets

Zij zal de opties beoordelen en, in voorkomend geval, een passende financiële beschermingsregeling voorstellen om passagiers te beschermen tegen liquiditeits- of insolventierisico's met betrekking tot de terugbetaling van tickets en eventuele repatriëring

Geef hier je mening tot 7 december 2022.