Jouw stem in Europa: evaluatie van EFRO & Cohesiefonds (2014-2020)

20 januari 2023 - door Celeste Wezenbeek

In deze evaluatie worden de resultaten van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds in de periode 2014-2020 beoordeeld. Naast de doeltreffendheid, efficiëntie en effecten van de ondersteunde investeringen worden de samenhang met andere beleidsterreinen, de relevantie en de meerwaarde van de EU onderzocht.

Het doel is de volgende zaken te identificeren:

  • factoren die bijdragen tot het slagen of mislukken van deze investeringen onder verschillende sociaal-economische omstandigheden

  • beste practices

  • de bijdrage van de fondsen aan groei, duurzame ontwikkeling en het scheppen van banen

Geef hier je mening tot 12 april.