Europese Commissie wil passagiersrechten verbeteren

30 november 2023 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie heeft vandaag een reeks voorstellen goedgekeurd om de ervaring van passagiers en reizigers te verbeteren door hun rechten te versterken.

Wat houden de voorstellen in? 

  • versterking van passagiersrechten

  • betere informatie voor passagiers in de context van multimodaal reizen

  • betere bescherming voor pakketreizen. 

Versterking passagiersrechten

De Commissie herziet de verordening over de toepassing van passagiersrechten in de EU en stelt een nieuwe verordening voor over passagiersrechten in de context van multimodaal reizen.
De Commissie verduidelijkt de regels over terugbetaling als vluchten of multimodale reizen via een tussenpersoon worden geboekt, zodat passagiers beter beschermd zijn tegen annuleringen.
De voorstellen zullen ook zorgen voor vlottere reizen, met name die waarbij verschillende reisdiensten of vervoerswijzen betrokken zijn, en ervoor zorgen dat passagiers toegang hebben tot directe ondersteuning en betere realtime-informatie, bijvoorbeeld over vertragingen en annuleringen.
Er wordt speciale aandacht besteed aan de behoeften van passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit om de overstap tussen vervoerswijzen aan te pakken en te vergemakkelijken en waar nodig de kwaliteit van de bijstand te verbeteren.

Bescherming van pakketreizigers

Nieuwe regels zijn:

  • Reizigers moeten hun geld binnen 14 dagen terugkrijgen. Om dit mogelijk te maken zullen aanbieders van pakketreizen, meestal kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), recht hebben op terugbetaling door hun dienstverleners binnen 7 dagen. Doordat zij hun geld binnen een week terugkrijgen, kunnen zij op hun beurt hun klanten binnen twee weken terugbetalen.

  • Aanbetalingen door reizigers voor pakketten mogen niet hoger zijn dan 25% van de pakketprijs, behalve wanneer organisatoren de hogere kosten kunnen rechtvaardigen, bijvoorbeeld omdat ze de volledige ticketprijs vooraf aan de luchtvaartmaatschappij moeten betalen. Organisatoren mogen de totale betaling niet eerder vragen dan 28 dagen voor aanvang van het pakket.

  • Reizigers die een voucher aangeboden krijgen, krijgen duidelijke informatie over een eventuele terugbetaling en worden geïnformeerd over de kenmerken van de voucher voordat ze deze accepteren. Dergelijke vouchers worden automatisch terugbetaald als ze niet worden gebruikt voor het einde van de geldigheidsperiode. Bovendien zullen vouchers en terugbetalingsrechten onder de insolventiebescherming vallen.

  • Duidelijkere informatie: Vakantiegangers krijgen duidelijke informatie over de vraag of een combinatie van reisdiensten een pakket vormt, wie aansprakelijk is in geval van problemen en over hun rechten als pakketreizigers.

Betere multimodale reisinformatiediensten en de totstandbrenging van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens

Multimodaliteit, of de combinatie van vervoerswijzen, kan de totale vervoersemissies terugdringen doordat reizigers de meest efficiënte en duurzame vervoerswijze kunnen kiezen. De herziening van de verordening betreffende multimodale reisinformatiediensten (MMTIS) zal het voor reizigers gemakkelijker maken om via reisinformatiediensten realtime-informatie te vinden over verschillende vervoerswijzen en tijdens hun reis toegang te krijgen tot realtime-updates, bijvoorbeeld over vertragingen en annuleringen.

Er zullen ook nieuwe soorten informatie beschikbaar zijn, zoals of fietsen kunnen worden meegenomen in een trein, en over toegankelijkheid, ook voor passagiers met een handicap of beperkte mobiliteit.

Het initiatief voor een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (EMDS) zal ervoor zorgen dat reizigers op de hoogte kunnen blijven van de vervoerssituatie en de verkeerssituatie zodat ze hun reizen beter kunnen plannen. Het zal publieke en private actoren ook in staat stellen om innovatieve vervoersdiensten en datagestuurd vervoersbeleid te ontwikkelen.

Achtergrond

Deze voorstellen kaderen binnen de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit
In haar communicatie over de Europese Green Deal had de Europese Commissie haar doelstelling bekendgemaakt om de uitstoot in de transportsector te verminderen met 90%. De strategie voor duurzame en slimme mobiliteit zet de lijnen uit om deze ambitie waar te maken.

Herbekijk de webinar over de strategie hier.

Meer informatie over de pas gelanceerde voorstellen vind je hier.