Europese Commissie lanceert New European Urban Initiative

21 maart 2023 - door Celeste Wezenbeek

Tijdens de vijfde editie van het ‘stedenforum’, waar lokale, nationale, Europees en internationaal gekozen volksvertegenwoordigers bijeenkomen, heeft de Europese Commissie het nieuwe European Urban Initiative  (EUI) officieel gelanceerd. 

  • Het initiatief voorziet onder meer in de oprichting van een platform voor kennisuitwisseling.

  • Dankzij het EUI kunnen de plaatselijke stedelijke autoriteiten tot 5 miljoen euro krijgen met 80% medefinanciering.

  • Meer in het algemeen is het forum een gelegenheid voor de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid voor 2021-2027.

Het EUI wil een geïntegreerde reeks diensten aanbieden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling, kwaliteitsinvesteringen en innovatie in stedelijke gebieden. Het initiatief krijgt 450 miljoen euro financiering uit het EFRO-fonds en is gericht op steden van elke omvang.

Innovatie en duurzame ontwikkeling

Het EUI bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel, gewijd aan de ondersteuning van innovatie, omvat 75% van de totale begroting (bijna 315 miljoen euro). De tweede onderdeel is gewijd aan capaciteitsopbouw en beleid voor duurzame stadsontwikkeling.

Samen hebben zij drie doelstellingen: lokale autoriteiten in staat stellen te experimenteren met innovatieve projecten die kunnen worden overgedragen aan andere steden, het versterken van de capaciteit van steden om op participatieve wijze strategieën voor stedelijke ontwikkeling te ontwerpen, en het vergemakkelijken van toegang tot kennis en het delen van expertise tussen stedelijke gebieden. Het initiatief voorziet onder meer in de oprichting van een platform voor kennisuitwisseling (Portico), de oprichting van een netwerk van stedelijke contactpunten die verantwoordelijk zijn om het initiatief op de hoogte te brengen van lokale behoeften en strategieën, en financiering.

Financiering

Dankzij het EUI kunnen de plaatselijke stedelijke autoriteiten tot 5 miljoen euro krijgen met 80% medefinanciering. Een eerste oproep voor projecten die die in januari werd afgesloten, zal projecten belonen die de waarden van het Europese Bauhaus ondersteunen, dit in stedelijke gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. De begunstigden hiervan worden in juni bekendgemaakt. Een nieuwe oproep van 120 miljoen euro voor projecten inzake vergroening van steden, duurzaam toerisme en ontwikkeling van talent wordt in mei gepubliceerd. In 2024 en 2025 zullen nieuwe thema's volgen.

Verstedelijking van het cohesiebeleid

Meer in het algemeen is het forum een gelegenheid voor de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid voor 2021-2027. Aangezien 72% van de Europeanen in stedelijke gebieden woont, moet ten minste 8% van het EFRO- fonds in de cohesieprogramma's voor 2021-2027 worden toegewezen aan steden. Het forum bekijkt ook hoe het Europese Bauhaus een impact kan hebben op lokale ontwikkeling en de rol van steden bij de uitvoering van de Green Deal.

Meer lezen

Meer info over het initiatief

De website van het EUI