Commissie stelt een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens voor

05 december 2023 - door Kelly Digneffe

De Europese Commissie wil in het kader van de Datastrategie een gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (EMDS) uitbouwen die de toegang tot en het bundelen en delen van gegevens uit bestaande en toekomstige gegevensbronnen op het gebied van vervoer en mobiliteit moet vergemakkelijken. 

Het doel is om:

  • cruciale gegevens te identificeren en de beschikbaarheid ervan te vergroten

  • gebruikers te helpen bij het ontdekken van beschikbare gegevensbronnen

  • de toegang tot en het delen en hergebruik van gegevens waar mogelijk te vergemakkelijken

  • technische, organisatorische, semantische en juridische interoperabiliteit mogelijk te maken voor de toegang tot en het hergebruik en het delen van gegevens tussen (zowel publieke als particuliere) actoren

  • het verzamelen van gegevens te optimaliseren en de administratieve lasten te verminderen

  • te zorgen voor interoperabiliteit met andere gemeenschappelijke Europese dataruimten

Achtergrond

De gemeenschappelijke Europese ruimte voor mobiliteitsgegevens (EMDS) heeft tot doel de toegang tot en het bundelen en delen van gegevens te vergemakkelijken met het oog op een efficiënter, veiliger, duurzamer en veerkrachtiger vervoer. Het bouwt voort op initiatieven en toepassingen met betrekking tot vervoersgegevens en zal worden ondersteund door initiatieven om de interoperabiliteit, beveiliging, beschikbaarheid en levering van gegevens en diensten te verbeteren.

Het EMDS zal marktspelers en overheden helpen om relevante gegevens gemakkelijker te vinden, te raadplegen en te gebruiken. Het zal de verschuiving naar duurzame en slimme mobiliteit ondersteunen, waardoor vervoers- en mobiliteitsdiensten efficiënter worden en zo de uitstoot verminderen en direct bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Bronnen

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiativ…