Vastlegging regionale steunkaart door Europa is goed nieuws voor Limburg

02 augustus 2022

Onlangs keurde de Europese Commissie de regionale steunkaart goed die door de Vlaamse regering ingediend werd bij Europa. Dat is positief nieuws voor onze Limburgse economie. In nog steeds 19 Limburgse gemeenten zullen daardoor naast kmo's, ook grote bedrijven gebruik kunnen maken van investeringssteun.

Het is goed dat de regionale steunkaart recent werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Met de Limburgse deputatie onderstreepten we in het verleden al het belang van dit instrument voor onze economie en bepleitten we het behoud ervan. Dat er nu zekerheid is voor de komende jaren is dan ook belangrijk. In nog steeds 19 gemeenten zullen grote bedrijven hierdoor gebruik kunnen maken van investeringssteun. Op die manier wordt onze provincie extra aantrekkelijk voor investeringen en betekent dit extra ruggesteun voor de SALKTurbo-strategie.

In het kader van SALKTurbo werd door de Taskforce eind juni een nieuw reeks van 16 projecten goedgekeurd. Daarmee staat de teller op 61. Met steun van de Europese programma's zullen deze projecten richting uitvoering worden begeleid. De eerdere erkenning van onze provincie als Europese transitieregio is in dat opzicht belangrijk. De daaraan verbonden middelen vormen een hefboom om de socio-economische transitie van Limburg op innovatieve, duurzame, digitale en inclusieve wijze vorm te geven.

Met de goedkeuring van de regionale steunkaart heeft de federale regering ook meteen alles in handen om de fiscale incentive van de ontwrichte zone te verlengen, wat erg belangrijk zou zijn voor ons bedrijfsleven. Maar laat die beslissing ons ondertussen niet beletten om de toekomst zelf vorm te geven. Nadat Europa ons erkende als transitieregio, de bijhorende middelen vrijmaakte en nu ook de regionale steunkaart bevestigde, is het aan ons als Limburgers om met SALKTurbo onze economie future-proof te maken.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken