Nieuw technologieplan voor bouw-, textiel- en energie-intensieve industrie

06 februari 2023

De Europese Commissie stelde op 24 januari een nieuwe EU-routekaart voor circulaire technologieën en businessmodellen voor.

  • De routekaart focust zich op de textiel-, bouw- en energie-intensieve industrieën.

  • Belangrijke circulaire technologieën en innovatiebehoeften voor de drie industrieën worden geïdentificeerd.

  • Lees hier de routekaart.

Vergroening

De Europese Commissie stelde op 24 januari een nieuwe EU-routekaart voor circulaire technologieën en businessmodellen voor. Met deze routekaart wil de Commissie de groene overgang van bedrijven in de textiel-, bouw- en energie-intensieve industrieën ondersteunen. Tevens ondersteunt de tekst de uitvoering van de geactualiseerde Industriële Strategie van de EU.

In het verslag worden 92 circulaire technologieën die betrekking hebben op alle stadia van een materiaal- en productlevenscyclus voor de 3 industrieën, geanalyseerd. Meer bepaald wordt er gekeken naar hoe deze technologieën, die het effect van deze industrieën op het klimaat en het milieu kunnen helpen verminderen, kunnen worden ontwikkeld en toegepast. 
Het direct betrekken van zulke technologieën is essentieel om het potentieel ervan te benutten.

Tot slot worden belangrijke partnerschappen in het kader van Horizon Europe gekoppeld aan industriële ecosystemen en worden de inspanningen gebundeld om onderzoeksresultaten te verspreiden en sneller in de economie ingang te doen vinden.


Achtergrond

In het kader van de Europese Onderzoeksruimte publiceerde de Commissie in april vorig jaar een eerste stappenplan gericht op koolstofarme technologieën in energie-intensieve industrieën. Deze routekaart is een vervolg daarop en focust op de vergroening van drie nieuwe ecosystemen, namelijk de textiel-, bouw- en energie-intensieve industrie. 


Lees hier het artikel.
Lees hier de routekaart.