Evalueer jij volgend jaar de EU-missies?

19 oktober 2022

De Europese Commissie zoekt experts om te helpen bij de ontwikkeling en toepassing van een methode voor de monitoring van EU-missies.

  • Een nieuwe expertgroep moet de Commissie in 2023 bijstaan in het monitoren van de missies in Horizon Europe.

  • De experts moeten onder meer blijk geven van kennis van en ervaring met EU-missies.

  • Je kan je aanmelden tot en met 5 november.

Het doel is het toezicht op EU-missies buiten Horizon Europa mogelijk te maken door te kijken naar de bijdrage van andere financieringsprogramma's op EU- en nationaal, alsook op regionaal en lokaal niveau aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de missies. De expertgroep zal bestaan uit maximaal 9 onafhankelijke topdeskundigen. 

Wie komt in aanmerking?

De experts moeten onder meer blijk geven van kennis van en ervaring met EU-missies, analyse van onderzoeks- en innovatiebeleid, prestatiemeting van onderzoeks- en innovatieprogramma's, toezicht- en rapportagemechanismen van de EU-kaderprogramma's. Zij moeten ook blijk geven van een goed inzicht in de prioriteitenstelling, uitvoering en monitoring van nationaal beleid en nationale initiatieven, met inbegrip van de analyse van nationale gegevens, governance en ondersteuningsmechanismen. Ook wordt een goede kennis van het Engels verwacht, zodat elke deskundige actief aan de discussies kan deelnemen.   

Achtergrond

Missies zijn nieuw binnen Horizon Europe, het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het gaat om ambitieuze initiatieven die oplossingen moeten bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen in Europa. Zoals de strijd tegen kanker of plastic vrije oceanen. De resultaten moeten tot de verbeelding van de Europese burgers spreken.

Klik hier voor meer informatie. Je kan je aanmelden tot en met 5 november.