Projectoproepen 2023 voor Erasmus+ gelanceerd

24 november 2022 - door Kaatje Gevaert

De Commissie heeft de projectoproepen voor Erasmus+ in 2023 gelanceerd. 

  • Erasmus+ heeft een  jaarlijks budget van 4,2 miljard euro 

  • Hiermee verleent Erasmus+ meer steun voor inclusie, actief burgerschap, democratische participatie en de groene en de digitale transformatie in de EU en internationaal.

  • Overzicht van de Erasmus+ projectoproepen in 2023

Inzetten op mobiliteit, nu ook voor sportcoaches

Aangezien het bij Erasmus+ vooral om mobiliteit gaat, zal het programma volgend jaar de grensoverschrijdende mobiliteit van scholieren, studenten hoger onderwijs, studenten beroepsonderwijs en -opleiding, lerende volwassenen, jongeren in niet-formele leerprogramma's, leerkrachten en personeel blijven steunen. De betrokkenen kunnen zo een Europese onderwijs- en opleidingservaring opdoen. Vanaf 2023 zal het programma een nieuwe actie omvatten: sportcoaches krijgen steun om aan mobiliteitsprojecten deel te nemen en plaatselijke sportorganisaties krijgen meer mogelijkheden om binnen Europa grensoverschrijdend samen te werken en te leren.

Het programma zal de verwachte uitdagingen in 2023 aangaan door lerenden en onderwijspersoneel die voor de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn, zinvol te ondersteunen, naar meer inclusiviteit te blijven streven en op de erfenis van het Europees Jaar van de Jeugd voort te bouwen.

Investeren in samenwerkingsprojecten en beleidsontwikkeling

Erasmus+ steunt activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van het programma op het gebied van scholen, hoger en volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugdzaken en sport. Op basis van projectoproepen kan elke publieke of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken of sport, financiering aanvragen met de hulp van de nationale agentschappen van Erasmus+ – in alle EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen – en het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.

Het programma Erasmus+ schenkt vooral aandacht aan vier belangrijke prioriteiten, waaronder inclusie en diversiteit. Organisaties en deelnemers met minder mogelijkheden staan bij deze prioriteit centraal. Het programma blijft daarom steun verlenen voor de inclusie van deelnemers en stelt specifieke middelen beschikbaar om belemmeringen voor hun deelname uit de weg te ruimen.

De stem van jongeren

Ook in 2023 zal het programma – in aansluiting op het Europees Jaar van de Jeugd – ervoor blijven ijveren dat de stem van jongeren in de Europese Unie en daarbuiten wordt gehoord, met name door het aantal via Erasmus+ gefinancierde jongerenactiviteiten te vergroten. Het programma ijvert in alle onderwijssectoren voor projecten die de groene transitie ondersteunen, en blijft streven naar koolstofneutraliteit door duurzame vervoermiddelen en meer milieubewuste gedragspatronen te promoten.

Het programma zal ook de jeugddimensie in bestaande initiatieven en beleidsmaatregelen blijven ondersteunen. Bovendien zullen de projecten en activiteiten in het kader van de oproep voor Erasmus+ in 2023 de inspanningen van de EU op het gebied van bij- en omscholing blijven ondersteunen en zo een waardevolle bijdrage leveren tot het voorstel om van 2023 het Europees Jaar van de Vaardigheden te maken.

Achtergrondinformatie

Erasmus+ is 35 jaar geleden opgericht. Tot op vandaag hebben bijna 13 miljoen mensen aan het programma deelgenomen. Met een totale begroting van 26,2 miljard euro voor de periode 2021-2027 – aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU – zal Erasmus+ nog meer deelnemers en ideeën in Europa en daarbuiten ondersteunen.

De Commissie heeft de oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ in 2023 gelanceerd na de goedkeuring van het werkprogramma voor 2023.

Meer informatie

Erasmus+ werkprogramma voor 2023

Projectoproepen voor Erasmus+ in 2023

Programmagids 2023 van Erasmus+

Factsheet over het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027

Ondersteuning

Ondersteuning voor je project kan je krijgen bij de Vlaamse contactpunten: