Jouw stem in Europa: Deel jouw ervaring in microcredentials

13 januari 2023

Het Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) heeft een nieuwe enquête gelanceerd over het gebruik van microcredentials in het beroepsonderwijs en -opleiding (VET-sector).

Deel jouw informatie over initiatieven of projecten rond microcredentials, zodat ze een volledig beeld kunnen krijgen over het gebruik ervan in de VET sector. De informatie over deze projecten zal worden gebruikt om de uitwisseling van informatie en peer-learning over microcredentials te ondersteunen.


Deadline: 31 januari 2023
Vul hier de bevraging in.