Europees Parlement benadrukt belang van vaardigheden

17 februari 2023

Dat vaardigheden belangrijk zijn voor het Europees Parlement, bewijzen de recent goedgekeurde resolutie over de Vaardighedenagenda en het ontwerpverslag over het Europees Jaar van de Vaardigheden. In dit artikel lees je meer over beiden. 

  • Het Parlement vraagt aan de EU-regeringen om het voorstel van de Europese blauwe kaart richtlijn te deblokkeren.

  • Het Parlement wil het Jaar laten starten op 9 mei.

  • Het beroepsonderwijs en -opleiding moet aantrekkelijker gemaakt worden.

Vaardighedenagenda

Het Europees Parlement keurde tijdens de plenaire zitting een resolutie goed over de Europese Vaardighedenagenda (tekst nog niet beschikbaar).

In hun tekst wijzen de Europarlementariërs op de nood aan vaardigheden op de arbeidsmarkt die nodig zijn om de groene en digitale overgang te kunnen maken. Om het tekort aan vaardigheden weg te werken, is er nood aan noemenswaardige investeringen. Daarom roepen ze de lidstaten op om meer te investeren in ontwikkeling en onderwijs en in hun herstel- en veerkrachtplannen prioriteit te geven aan omscholing en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Vaardigheden(agenda), zo stellen ze, moet een inherent deel worden van de langetermijnbegroting.

Het verkrijgen van de juiste basisvaardigheden begint op de schoolbanken of in het werkveld. Door proactief jongeren te identificeren die het risico lopen om geen onderwijs, werk of opleiding te volgen (NEET) en preventieve acties te ondernemen (loopbaanbegeleiding, etc.) hopen ze te voorkomen dat jongeren afhaken.

Eenmaal de juiste vaardigheden verworven zijn, is het natuurlijk belangrijk dat het menselijk kapitaal binnen de EU blijft. Om dit te bewerkstelligen, vragen zij de EU-regeringen op het voorstel voor de Blauwe Kaart Richtlijn eindelijk te deblokkeren.

Lees hier het persbericht.

Visie Parlement Europees Jaar van de Vaardigheden

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement keurde op 6 februari hun ontwerpverslag over het Europees Jaar van de Vaardigheden goed. Ze gaven ook hun fiat om in triloog te gaan.

Een opmerkelijk amendement in het ontwerpverslag is dat de leden voorstellen om het Jaar van de Vaardigheden te laten starten op 9 mei (tot 8 mei 2024).

Zoals in de resolutie (zie tekst hierboven) benadrukt het Parlement ook hier dat de focus van het Jaar moet liggen op (de gebrekkige afstemming tussen) het aanbod en de vraag naar vaardigheden om de digitale en groene transitie waar te maken. Tevens één van de belangrijkste uitdagingen voor de onderwijsstelsels, zo stelt het Parlement.

Verder vinden de Europarlementariërs het enorm belangrijk dat beroepsonderwijs en -opleiding aantrekkelijker gemaakt moet worden en wordt er specifieke aandacht besteed kmo’s, jongeren, vrouwen, asielzoekers en migranten. In de tekst wordt er ook verwezen naar de ‘revised EU Blue Card Directive’

Achtergrond

Er is een tekort aan de juiste vaardigheden in de Europese samenleving en op de arbeidsmarkt. Om dit euvel te verhelpen, heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen om van 2023 het Europese Jaar van de Vaardigheden te maken.  Met dit voorstel wil de Commissie een beroepsbevolking met de vereiste vaardigheden stimuleren, het concurrentievermogen van EU-bedrijven, met name kmo's, bevorderen en het volledige potentieel van de digitale en groene transitie op een sociaal rechtvaardige manier realiseren.

Lees hier het ontwerpverslag.
Lees hier het persbericht.