Deep Tech Talent Initiatief

12 oktober 2022

De Europese Commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel, heeft op dinsdag 11 oktober op de top van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) de lancering aangekondigd van het "Deep Tech Talent Initiative".

  • Het EIT wil tegen 2025 1 miljoen Europeanen opleiden.

  • Het EIT nodigt belanghebbenden uit om dit initiatief te steunen via een online belofte.

  • Dit initiatief is één van de vlaggenschipinitiatieven van de Europese Innovatieagenda.

Het 'Deep Tech Talent Initiative' wordt geleid door het EIT en beoogt opleidingen aan te bieden in disruptieve technologieën. Dit zijn technologieën die wetenschap en techniek combineren en die onze huidige werkwijzen significant veranderen of overbodig maken.

Concreet wil het EIT de komende 3 jaar 1 miljoen Europeanen opleiden in de verschillende disciplines van disruptieve technologieën. Geschoolde arbeidskrachten zijn broodnodig om de nieuwe technologieën naar behoren te benutten om de Europese groene en digitale overgang mogelijk te maken.

Voor wie?

Het nieuwe programma staat open voor alle Europese talenten van alle onderwijsniveaus, van middelbare scholieren tot studenten in het hoger onderwijs, professionals en ondernemers, en alle aanbieders van onderwijs en opleidingen.

Ondersteunen

Het EIT nodigt lidstaten, partners, het hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen, vertegenwoordigers van de industrie enz. uit om dit initiatief te steunen via een online belofte. Degenen die aan de ontwikkeling van het vaardigheidsprogramma willen meewerken, zullen kunnen kiezen voor welke categorie van steun zij zich willen inzetten, bv. opleiding, ontwikkeling van de inhoud van het programma, financiële steun of verspreiding.

Achtergrond

Dit initiatief is één van de vlaggenschipinitiatieven van de Europese Innovatieagenda. Op 5 juli stelde de Europese Commissie deze nieuwe Europese innovatieagenda voor. De agenda heeft tot doel de ontwikkeling en opschaling van innovatie in de hele Unie te versnellen door middel van een samenhangende reeks maatregelen.