Subsidieoproep vergroening kmo's in sociale economie

16 november 2022 - door Kaatje Gevaert

Het Single Market Programme lanceert deze week een nieuwe call rond vergroening van de sociale economie

 • Met het oog op de uitvoering van de Green Deal focust  deze oproep op het vergroenen van de processen en activiteiten van kmo's in de sociale economie door het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame praktijken via capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en transnationale samenwerking.

 • Deadline: 14 februari 2023

 • Meer informatie over de projectoproep op de VLEVA-website

Over de oproep

Met het oog op de uitvoering van de Green Deal en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 is de algemene doelstelling van deze oproep het vergroenen van de processen en activiteiten van kmo's in de sociale economie door het stimuleren van de ontwikkeling van duurzame praktijken via capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en transnationale samenwerking. Op die manier wil deze oproep kmo's en ondernemers uit de sociale economie in staat stellen de doelstellingen van de Green Deal van de EU te verwezenlijken door hun capaciteiten en vaardigheden te bevorderen, hun duurzaam beheer te verbeteren en hun activiteiten groener te maken.

Daarom is de oproep gericht op:

 • ondersteuning van transnationale en sectoroverschrijdende samenwerking en uitwisseling van goede praktijken om duurzame groei van kmo's en ondernemers in de sociale economie mogelijk te maken met betrekking tot de groene transitie;

 • het vergroten van de capaciteiten en vaardigheden van personeel en management binnen kleine en middelgrote ondernemingen in de sociale economie om hun activiteiten groener te maken en duurzame producten en diensten te ontwikkelen;

 • stimuleren van de toepassing van duurzame alternatieven en innovatieve oplossingen door middel van capaciteitsopbouw, incubatie en versnelling, adviesdiensten en coaching;

 • bevordering van de samenwerking tussen entiteiten van de sociale economie enerzijds en reguliere bedrijven, de academische wereld en overheidsinstanties anderzijds.

Praktisch

 • Beschikbaar budget: 6 000 000 euro

 • Projectbegroting: tussen 750 000 en 1 miljoen euro.

 • Duur van het project: tussen 24 en 36 maanden

 • Indiening gebeurt via het Funding and Tenders portal

Infodag

EISMEA houdt een infosessie voor de oproep op 12 december 2022. De nadruk van de sessie zal liggen op algemene informatie over de beleidscontext en de technische en financiële bepalingen van de oproep, met uitleg over de aanvraagprocedure.  De agenda van de sessie is hier beschikbaar.

Inschrijven voor deze sessie kan hier.