Nog geen beslissing over Europese natuurherstelwet

15 juni 2023 - door Frédéric Cabistan

De Milieucommissie van het Europees Parlement stemde vandaag tegen het voorstel om de natuurherstelwet te verwerpen. De daaropvolgende stemming over de amendementen bracht geen soelaas: wegens tijdsgebrek vindt de finale stemming op 27 juni plaats.

  • Het voorstel tot verwerping van de natuurherstelwet werd met 44-44 stemmen afgekeurd.

  • De verdere stemming over amendementen en finale tekst vindt plaats op 27 juni.

  • Het is nog niet zeker of de Europese milieuministers op 20 juni een akkoord vinden.

Chaotisch en zonder resultaat

In een chaotische en druk gevolgde zitting kwam de Milieucommissie voormiddag samen om te stemmen over verschillende dossiers waaronder de natuurherstelwet. Alle ogen waren gericht op het eerste amendement: het ingediende voorstel van de Europese Volkspartij om de natuurherstelwet te verwerpen. Nadat de EPP de afgelopen weken flink gelobbyd had om dit voorstel erdoor te krijgen en op die manier de natuurherstelwet terug naar de Europese Commissie te sturen, was het resultaat van dit eerste voorstel erg belangrijk. De 88 aanwezige Parlementsleden waren erg verdeeld; met een gelijke uitslag van 44-44 werd het voorstel tot verwerping afgewezen. Dit betekende dat de Milieucommissie kon verder stemmen over de meer dan 2000 ingediende amendementen.

Om 12u werden alle Europarlementsleden in de plenaire zaal verwacht voor de stemming van de plenaire zitting van het Europees Parlement te Straatsburg. Hoewel men op het nippertje de stemming in de Milieucommissie met 15 minuten kon uitstellen, sloot voorzitter Pascal Canfin de stemming over de natuurherstelwet om 12u15 zonder alle amendementen te hebben besproken. Hierdoor verschuift de verdere stemming en de beslissing of het voorstel wordt aangenomen of niet naar de volgende zitting op 27 juni. De finale uitkomst van de natuurherstelwet wordt in het Europees Parlement zeker nog vervolgd.

Geen duidelijkheid in de Europese Raad

Op 20 juni komen de Europese milieuministers bij elkaar om onder andere te praten over het voorstel van de Europese natuurherstelwet. Volgens de agenda is het de bedoeling om een algemeen standpunt te bereiken.

In de voorbereidingen hiervan is er nog weinig vooruitgang zichtbaar. Europese ambassadeurs konden op woensdag geen debat houden over de natuurherstelwet omdat het Zweeds voorzitterschap nog steeds geen voorstelcompromis heeft ingediend. Slechts één week voor alle milieuministers samenkomen lijkt het dat Zweden haar handen wil afhouden van de natuurherstelwet. De houding van de Zweedse regering kan dit verklaren; ze is immers tegen het huidige voorstel wegens de mogelijke invloed op haar bossen en houtindustrie.

Als de Raad niet tot een standpunt komt volgende week, verschuift de verantwoordelijkheid over dit dossier naar het Spaanse voorzitterschap. De eerstvolgende formele milieuraad vindt plaats in oktober. De ambassadeurs bespreken in elk geval op vrijdag 16 juni het (eventuele) voorstelcompromis van Zweden.

Hoe wordt het vervolgd?

De Parlementaire Milieucommissie herneemt de stemming op 27 juni. Indien het voorstel wordt aangenomen, komt het waarschijnlijk op de plenaire zitting van juli ter stemming. Tijdens de plenaire zitting bestaat er zeker nog een kans dat het erg verdeelde Parlement het voorstel toch nog terug stemt naar de tekentafel. Indien de plenaire vergadering het voorstel wel aanneemt, is de positie van het Parlement bekend en klaar voor verdere trilogen.

De Europese milieuministers in de Raad zouden volgens het huidige plan een akkoord moeten vormen op 20 juni. Als de beslissing opschuift naar Spanje, zal dit pas in oktober zijn, waarna onderhandelingen kunnen worden gestart.

Indien één van beide instanties het voorstel verwerpt, moet de Commissie haar natuurherstelwet aanpassen en opnieuw afzonderlijk aan de Raad en het Parlement voorleggen. Gezien de timing van de Europese verkiezingen over 1 jaar, is de kans klein dat een natuurherstelwet nog tijdens deze legislatuur wordt gestemd.