Jouw stem in Europa: (voorstel)Verordening EU kader voor bosmonitoring en strategische planning 

29 november 2023 - door Kelly Digneffe

Met het voorstel wil de Europese Commissie een EU-breed kader voor bosobservatie ontwikkelen om open toegang te bieden tot gedetailleerde, nauwkeurige, regelmatige en tijdige informatie over de toestand en het beheer van de bossen in de EU en over de vele producten en ecosysteemdiensten die bossen leveren.

Inhoud van het voorstel

Het voorstel heeft tot doel:

  • te zorgen voor een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige monitoring die het mogelijk maakt de vooruitgang te volgen die is geboekt bij de verwezenlijking van de EU-streefdoelen, beleidsdoelstellingen en streefdoelen die betrekking hebben op bossen, onder meer op het gebied van biodiversiteit, klimaat en crisisrespons

  • de risicobeoordeling en paraatheid te verbeteren

  • wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming door landbeheerders en overheden te ondersteunen en onderzoek en innovatie te bevorderen

  • lidstaten te ondersteunen bij vrijwillige geïntegreerde langetermijnplanning ter versterking van de consistente uitvoering van de verschillende sectorale beleidsdoelstellingen en -streefdoelen om de veerkracht van de bossen in een veranderend klimaat te waarborgen.

Meer info lees je hier.

U kunt 8 weken feedback geven op het voorstel.