Europese financieringsgids voor milieu nu ook in het Nederlands

31 maart 2023 - door Kaatje Gevaert

Het vademecum voor EU-financieringsprogramma's voor het milieu staat online en is nu ook beschikbaar in het Nederlands.

  • De gids richt zich op publieke en particuliere projectontwikkelaars die projecten willen uitvoeren ter ondersteuning van de EU Green Deal en die EU-financiering zoeken en is bedoeld om financieringsaanvragen te vergemakkelijken.

  • De gids beschrijft in detail de financieringsprogramma's en -instrumenten van het meerjarig financieel kader 2021-2027.

  • Naar de gids

Over de gids

Deze gids geeft een gedetailleerde beschrijving van de financieringsprogramma's en -instrumenten van het MFK 2021-2027 die projecten kunnen ondersteunen die direct of indirect bijdragen aan het milieubeleid en de milieudoelstellingen van de EU. Het doel van deze gids is tweeledig:

  • potentiële projectpromotoren bewuster maken en

  • hen in staat stellen kennis en inzichten te verwerven om aanvragen voor EU-financiering of financiering voor het milieu te vergemakkelijken.

Door deze gids te raadplegen ben je als projectpromotor, ongeacht of je een particuliere onderneming, een NGO, een nationale, regionale of lokale autoriteit of een ander soort belanghebbende vertegenwoordigt, beter toegerust om het geschikte financierings- en technische bijstandsprogramma voor jouw project te identificeren, een beter inzicht te krijgen in de potentiële subsidiabiliteit van jouw project en te weten waar je verdere begeleiding kan vinden.

Voorstelling van de gids

Op vrijdag 24 maart werd de gids aan Belgische stakeholders voorgesteld tijdens een online conferentie. Ook VLEVA, NCP Flanders en VLAIO waren van de partij om hun werking en ondersteuning richting potentiële projectpromotoren toe te lichten.

Het webinar kan je hier herbekijken.

Achtergrondinformatie