Jouw stem in Europa: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren – evaluatie

14 december 2022

De 'aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren' heeft tot doel de transparantie, de vergelijkbaarheid en de overdraagbaarheid van kwalificaties te verbeteren. In deze aanbeveling verzoekt de Raad de Europese Commissie om uiterlijk in 2022 bij de Raad een verslag in te dienen over de opgedane ervaring en de gevolgtrekkingen voor de toekomst.

Deze evaluatie dient hiervoor en zal de doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde van de aanbeveling beoordelen.

Geef hier je mening voor 23 maart.