Jouw stem in Europa: Bestrijding van dreigingen door drones

09 maart 2023

Hoewel de EU reeds beschikt over een solide beleidskader voor het legitieme gebruik van drones, zijn er nog geen specifieke EU-regels en -richtsnoeren om ongeoorloofd of crimineel gebruik ervan tegen te gaan.

Wanneer onbevoegden ongecontroleerd toegang krijgen tot drones, kunnen ze ook op kwaadwillige wijze worden gebruikt. Volgens de Commissie is het belangrijk dat EU-veiligheidsautoriteiten maatregelen moeten kunnen nemen om beter te kunnen optreden tegen dreigingen door drones.

Incidenten met drones komen zowel binnen als buiten de EU steeds vaker voor. Het gaat daarbij om:

  • Georganiseerde criminele activiteiten

  • Aanvallen op openbare ruimten, personen en kritieke infrastructuur

  • Onrechtmatige binnenkomst in het luchtruim van de lidstaten van drones die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door niet EU-landen

Het voorgestelde initiatief is een aanvulling op de Dronestrategie 2.0 en moet een strategisch kader op EU-niveau bieden om de samenleving tegen kwaadwillige en niet-coöperatieve drones te beschermen. Veiligheidsautoriteiten moeten toegang hebben tot betaalbare en betrouwbare technologieën om tegenmaatregelen te kunnen nemen.

Inhoud van het initiatief

Het initiatief van de Commissie geeft een beschrijving van een Europees kader tegen drones, met als bedoeling dreigingen van drones aan te pakken. Om dit te bereiken wordt in de mededeling een overzicht geven van de huidige dreigingen en technologische ontwikkelingen die opgevolgd moeten worden. Er wordt ook beschreven hoe op EU-niveau reeds wordt samengewerkt en welke uitdagingen er nog zijn. Ook wordt uiteengezet hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt door enkele maatregelen voor te stellen.

Samen met de mededeling zullen twee nieuwe handleidingen voor de bescherming tegen drones worden gepubliceerd. De Commissie wil hiermee een alomvattend pakket voor dronebestrijding creëren.

Plannen van de Commissie

Momenteel loopt er een openbare raadpleging om input te verzamelen. Je kan hier deelnemen tot 3 april 2023.