Jaar van de Jeugd 2022: op z'n einde?

14 december 2022

Het Europees Parlement heeft het Jaar van de Jeugd 2022 geëvalueerd en heeft een aantal aanbevelingen voorgesteld voor toekomstige 'Europese Jaren'.

Mogelijke verlenging

Op 14 oktober 2021 publiceerde de Commissie het voorstel voor een besluit om van 2022 het Jaar van de Jeugd te maken. De algemene doelstelling was om de inspanningen van alle overheden ter ondersteuning van en betrokkenheid bij jongeren in een post-pandemisch perspectief te versterken. Afgelopen jaar hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden waaronder beleidsdialogen tussen de Commissie en jongeren.

Normaal gezien zou het Jaar van de Jeugd op 31 december 2022 aflopen. Omwille van de haastige goedkeuring van het besluit, vragen de Europarlementsleden in de pas goedgekeurde ‘resolutie over de erfenis van het Europees Jaar van de Jeugd 2022’ om het Jaar te verlengen tot 9 mei 2023 (Dag van Europa). Daarnaast verzoekt het Parlement de Commissie om relevante instellingen en stakeholders vroeger te betrekken voor toekomstige initiatieven voor een Europees Jaar.

Verder stelt het Parlement voor om een methode in te voeren zodat jongeren in de EU betrokken kunnen worden bij het beleidsvormingsproces op EU-niveau. Tot slot verzoekt het Parlement de Commissie en de lidstaten om een gemeenschappelijk rechtskader voor te stellen om een billijke vergoeding voor stages en leerlingplaatsen te waarborgen.

Lees hier de resolutie van het Parlement over de erfenis van het Europees Jaar van de Jeugd 2022.


Raad evalueert Jaar van de Jeugd

De EU-ministers bespraken op 28 november de evaluatie van de uitvoering van het Jaar van de Jeugd, alsook hoe de nalatenschap kan worden gewaarborgd. Meer hierover kan je lezen in dit artikel

Achtergrond

Eerder keurde het Parlement al een resolutie goed waarin ze hun bezorgdheid uitte over de korte voorbereidingstijd en het gebrek aan een specifiek budget. In deze tekst staat onder meer dat de nationale coördinatoren ervoor moeten zorgen dat alle relevante actoren actief betrokken moeten worden bij de co-creatie, uitvoering en monitoring van de uitvoering van de activiteiten van het Europees Jaar op nationaal niveau.


Lees hier de resolutie van het Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over een Europees Jaar van de jeugd 2022.