Jouw stem in Europa: Noodinstrument voor de Eengemaakte Markt

06 oktober 2022 - door Liese Dewilde

Op 19 september presenteerde de Europese Commissie het Noodinstrument voor de Eengemaakte Markt (Single Market Emergency Instrument – SMEI). Het SMEI bouwt voort op de lessen die we geleerd hebben uit voorgaande crises en moet Europa beter voorbereiden op mogelijke noodsituaties in de toekomst.  

  • Het doel is om het vrij verkeer van goederen, personen en diensten te waarborgen in crisistijden én om verstoringen in de bevoorradingsketen te verhelpen.

  • De Commissie stelt een alomvattende nieuwe governancestructuur voor met verschillende risiconiveaus: planningsfase, waakzaamheidsfase en noodfase.

  • Er wordt een adviesgroep opgericht die instaat voor coördinatie en het adviseren van de Commissie.

Je leest hier alles over dit Noodinstrument voor de Eengemaakte Markt.

De Europese Commissie is nu op zoek naar feedback op dit Commissievoorstel. Je kan je feedback over dit Commissievoorstel hier kwijt tot 1 december 2022.