Europees Parlement stemt in met CBAM-regels

19 april 2023 - door Liese Dewilde

Op dinsdag 18 april 2023 stemde het Europees Parlement plenair in met het politiek akkoord over CBAM, het Carbon Border Adjustment Mechanism (of het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens).

  • CBAM moet de invoer van koolstofintensieve producten beperken en koolstoflekkage vermijden.

  • Vanaf 1 oktober 2023 gaat een overgangsperiode van start met rapportageverplichtingen voor importeurs. Vanaf 2026 volgt dan de geleidelijke invoering van het koolstofmechanisme, gekoppeld aan de geleidelijke afschaffing van gratis ETS-rechten.

  • De Raad moet de tekst nu formeel aannemen.

Plenaire stemming

Op 12 december 2022 bereikten de raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over CBAM. Daar lees je hier meer over. Op 9 februari 2023 stemde de verantwoordelijke ENVI-commissie van het Europees Parlement in met het akkoord.

Met de plenaire goedkeuring in het Europees Parlement van 18 april 2023 is nu de volgende stap in het wetgevende proces gezet. Het Europees Parlement heeft de regels voor het nieuwe EU-mechanisme voor koolstofcorrectie met 487 stemmen voor,  81 stemmen tegen en 75 onthoudingen goedgekeurd.

Doel: koolstofcorrectie

Europa wil vermijden dat haar ambitieuze klimaatinspanning teniet worden gedaan door de invoer van producten die zijn vervaardigd in niet EU-landnen met een minder ambitieus klimaatbeleid. Bovendien wil de EU het risico op koolstoflekkage voorkomen. Dat is het fenomeen waarbij de productie of de invoer van koolstof-intensieve producten wordt verplaatst naar landen met minder klimaatambities.

Met CBAM komt de EU daarom met een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de buitengrenzen van de EU. CBAM zal van toepassing zijn op koolstofintensieve sectoren, zoals ijzer, staal, cement, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof.

Geleidelijke toepassing

Het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens zal geleidelijk ingevoerd worden, te beginnen met een eerste fase (overgangsfase) op 1 oktober 2023 waarin voor importeurs alleen rapportageverplichtingen gelden. Zij zal worden gevolgd door een geleidelijke invoering van het koolstofmechanisme vanaf 2026, gekoppeld aan de geleidelijke afschaffing van gratis rechten in het kader van de EU-ETS in de betrokken sectoren, om de naleving van de internationale handelsregels te waarborgen. Tegen 2034 zal CBAM volledig ingevoerd zijn.

De gratis rechten die in de EU-ETS aan de industrie worden toegekend, zullen als volgt worden afgebouwd (gelijklopend met de geleidelijke invoering van CBAM): 2026: 2.5%, 2027: 5%, 2028: 10%, 2029: 22.5%, 2030: 48.5%, 2031: 61%, 2032: 73.5%, 2033: 86%, 2034: 100%.

Volgende stappen

Op 12 december 2022 bereikten de raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over CBAM. Op 9 februari 2023 stemde de verantwoordelijke ENVI-commissie van het Europees Parlement in met het akkoord. Met de plenaire goedkeuring in het Europees Parlement van 18 april 2023 is nu de volgende stap in het wetgevende proces gezet.

Het is nu aan de Raad om de tekst nog formeel aan te nemen. Daarna kan de tekst in het EU Publicatieblad verschijnen en in werking treden.

De door het Europees Parlement aangenomen teksten zullen hier ter beschikking gesteld worden.