Voorlopig politiek akkoord geografische aanduidingen ambachtelijke en industriële producten

05 mei 2023 - door Liese Dewilde

De Raad en het Europees Parlement hebben op 2 mei 2023 een voorlopig akkoord bereikt over de verordening betreffende de bescherming van geografische aanduidingen (GA's) voor ambachtelijke en industriële producten.

  • Tot nu toe werden geografische aanduidingen vooral voor dranken voedingsmiddelen gebruikt, met deze nieuwe regels zou dit ook kunnen voor industriële producten waarvan de kwaliteiten een intrinsieke link hebben met het productiegebied.

  • Het voorlopig politiek akkoord waarborgt de samenhang tussen verschillende regels, voorziet in controle- en verificatieprocedures en vereenvoudigt de inschrijving van geografische aanduidingen.

  • Het voorlopig politiek akkoord moet nu nog formeel aangenomen worden door het Europees Parlement en de Raad.

Geografische aanduidingen bestaan al …

Momenteel bestaan er reeds EU-regels voor de bescherming van geografische aanduidingen voor landbouwproducten, namelijk voor wijnen, gedistilleerde dranken en levensmiddelen. Voor ambachtelijke en industriële goederen bestaat er momenteel echter geen EU-brede GA-bescherming.

Toepassing van het begrip geografische aanduiding zorgt voor bescherming van namen voor producten waarvan de kwaliteiten een intrinsieke link hebben met het grondgebied.

… maar zijn nieuw voor ambachtelijke en industriële producten

De nieuwe regels zouden ervoor dat geografische aanduidingen ook gebruikt kunnen worden voor industriële producten waarvan de kwaliteiten een intrinsieke link hebben met het productiegebied. Doel van deze verordening is dus om op EU-niveau te voorzien in rechtstreeks toepasselijke GA-bescherming voor industriële producten (zoals juwelen, textiel, glas, porselein enz.), ter aanvulling op de reeds bestaande regels voor landbouwproducten.

Bescherming van geografische aanduidingen van ambachtelijke en industriële producten moet zorgen voor meer innovatie en investeringen in ambachten. Door de regels worden ambachtslieden en producenten (vaak kmo’s) namelijk geholpen om hun traditionele knowhow op EU-niveau te bevorderen en te beschermen conform de EU-mededingingsregels.

Politiek akkoord

De tekst van het voorlopig politiek akkoord is nog niet beschikbaar. Uit persberichten worden wel al een aantal zaken duidelijk:

  • De Raad en het Europees Parlement voorzien in efficiënte controle- en verificatieprocedures voor de bescherming van geografische aandoeningen. Als standaardsysteem zou een systeem van eigen verklaringen gelden. De lidstaten zouden dit systeem dan versterken met controles.

  • Het akkoord zorgt niet alleen voor de bescherming van ambachtelijke en industriële geografische aanduidingen op zich (de naam dus). De bescherming moet ook gelden voor de domeinnaamruimte en de onlineomgeving.

  • Het akkoord vereenvoudigt de inschrijving van geografische aanduidingen, met name voor kmo’s.

  • De Raad en het Europees Parlement voorzien een hoog niveau van rechtsbescherming. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) gaat hierbij een belangrijke rol spelen.

Volgende stappen

Het voorlopig politiek akkoord van de Raad en het Europees Parlement moet nu nog goedgekeurd en formeel aangenomen worden. Het Parlement moet eerst het akkoord goedkeuren (eers in de verantwoordelijk commissie, daarna in plenaire vergadering). Daarna is het aan de Raad om de tekst formeel aan te nemen.

Eens de tekst formeel is aangenomen, is de richtlijn klaar voor publicatie in het EU Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding.

Hier vind je het persbericht over het akkoord van het Europees Parlement. Hier dat van de Raad.