Europarlementsleden debatteren over eigen EU-middelen

23 februari 2023

Het ontwerpverslag van José Manuel Fernandes (EVP, Portugees) en Valérie Hayer (Renew Europe, Frans) focust op eerlijke grensbelasting en de belasting op cryptocurrencies. 

  • ook het gebruik van een deel van de inkomsten uit de toekomstige harmonisatie van de vennootschapsbelasting (BEFIT)  kwam aan bod

  • net zoals de mogelijkheid tot digitale bijdrage

  • en aanvullende statistische middelen (loonkloof tussen mannen en vrouwen)

Naar verwachting zal dit ontwerpverslag in maart 2023 in de Begrotingscommissie worden goedgekeurd.

José Manuel Fernandes sprak zich uit over inkomsten die de Europese belastingbetaler niet mogen benadelen. Verder had hij het over een zekere mate van fiscale rechtvaardigheid en een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering.

Valérie Hayer wees erop dat degenen die niet hun eerlijke deel van de belastingen betalen, moeten bijdragen.  

Debat in het EP

Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spaans) uitte zowel twijfels over de eerlijke grensbelasting als over de belasting op cryptocurrencies. Wel steunde ze de belasting op financiële transacties.

Volgens David Cormand (Groenen/EVA, Frans) is er niet genoeg geld. Hij stelde vier andere middelen voor:

  • Een belasting op financiële transacties

  • Het belasten van de rijksten

  • Het belasten van buitensporige winsten

  • Een belasting op kerosine

Achtergrond

Eind 2021 heeft de Europese Commissie reeds een voorstel ingediend. Volgens het voorstel zou de EU drie nieuwe bronnen van inkomsten krijgen: inkomsten uit de handel in emissierechten, middelen uit het voorgestelde EU-mechanisme voor aanpassing aan de koolstofgrens (CBAM) en inkomsten uit de vennootschapsbelasting op multinationals.

De Raad van de EU heeft dit eerste pakket nog niet goedgekeurd.