Oproep 4 Digitaal Europa open!

12 mei 2023 - door Kaatje Gevaert

Deze week gingen twee nieuwe oproepen open in het programma Digitaal Europa. Beide oproepen focussen op de ondersteuning van geavanceerde digitale vaardigheden.

  • De oproep richt zich op het tekort aan sectorspecialisten die gebruik maken van geavanceerde digitale technologieën en ICT-specialisten, met name op meisjes en vrouwen

Focus op kritieke digitale capaciteiten

Momenteel beschikt slechts 54% van de Europeanen over digitale basisvaardigheden en zijn er ongeveer 9 miljoen ICT-specialisten in de EU. Bovendien is slechts 1 op de 5 ICT-specialisten en ICT-afgestudeerden vrouw. Om het aanzienlijke tekort aan sectorspecialisten die geavanceerde digitale technologieën gebruiken en ICT-specialisten, aan te vullen, moet de pool van leerlingen, die geïnteresseerd zijn in een bèta/technische en ICT-studie en/of een digitale loopbaan, worden vergroot.

Nieuwe oproepen ter ondersteuning van geavanceerde digitale vaardigheden

Om deze uitdagingen aan te pakken zijn er nu twee projectoproepen gelanceerd:

  • De eerste oproep focust op het vergroten van de digitale vaardigheden van jonge leerlingen (met name meisjes): het doel van deze oproep is proefacties uit te voeren om het aantal studenten dat digitale studies en carrières volgt, te vergroten. De oproep zal gezamenlijke acties tussen toonaangevende instellingen voor technisch hoger onderwijs, bedrijven en scholen ondersteunen om digitale studies te bevorderen.

  • De tweede oproep is gericht op het versterken van vaardigheden in semiconductors: het hoofddoel van deze oproep is het vaststellen van een platform tussen centra voor beroepsopleiding en onderwijs en het ontwikkelen van een Europese Academie voor vaardigheden in semiconductors: een Europees netwerk van instellingen voor hoger onderwijs en relevante industrieën, waaronder startende bedrijven en kmo's in micro-elektronica.

Alle informatie  over de nieuwe oproepen vind je op het Funding and Tenders portal van de Europese Unie.

Infodag 2 juni

Na het succes van de vorige edities organiseert het Platform Digitale Vaardigheden & Banen op 2 juni 2023 een nieuwe infodag over de nieuwe oproepen.Lees alles over het event op de  speciale pagina van het DIGITAL Europe-programma.