Nieuwe oproep Europees Innovatiefonds: 4 miljard euro voor baanbrekende nulemissie technologieën

24 november 2023 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie lanceerde deze week een krachtige nieuwe oproep binnen het Innovatiefonds 2023, met een ongekend budget van 4 miljard euro.

  • De middelen zijn bedoeld  om de invoering van innovatieve koolstofarme technologieën te ondersteunen

  • Deadline voor indiening: 9 april 2024

  • Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

Over de oproep

De Europese Commissie lanceerde deze week een krachtige nieuwe oproep binnen het Europees Innovatiefonds, met een ongekend budget van 4 miljard euro. Dit fonds is bedoeld om de ontwikkeling van vooruitstrevende koolstofarme technologieën te stimuleren. De oproep wordt gefinancierd met inkomsten uit de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS), waarmee het belang van koolstofprijsstelling voor de groene transitie wordt onderstreept. De Commissie heeft de totale beschikbare middelen vergroot en specifiek het budget voor cleantech-productieprojecten verdubbeld in vergelijking met eerdere oproepen. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het versterken van de industriële productiecapaciteit, technologisch leiderschap en de veerkracht van de toeleveringsketen in Europa.

De oproep biedt een scala aan financieringsmogelijkheden voor projecten met diverse omvang en investeringsvereisten. Van grootschalige decarbonisatie tot kleinschalige koolstofarme initiatieven, het fonds voorziet in financiële ondersteuning voor projecten met uiteenlopende kapitaaluitgaven (CAPEX).

Er is een aanzienlijk budget beschikbaar voor vijf specifieke categorieën:

  • Grootschalige decarbonisatie met €1,7 miljard voor projecten met een CAPEX van meer dan €100 miljoen.

  • Middelgrote koolstofarme initiatieven met €500 miljoen voor projecten met een CAPEX tussen €20 miljoen en €100 miljoen.

  • Kleinschalige koolstofarme projecten met €200 miljoen voor projecten met een CAPEX tussen €2,5 miljoen en €20 miljoen.

  • Cleantech-productie met €1,4 miljard voor projecten met een CAPEX van meer dan €2,5 miljoen, gericht op de productie van componenten voor hernieuwbare energie, energieopslag, warmtepompen en waterstofproductie.

  • Pilotprojecten met €200 miljoen voor projecten met een CAPEX van meer dan €2,5 miljoen, gericht op diepgaande ontkoling.

De beoordeling van projecten is gebaseerd op hun potentieel om broeikasgasemissies te verminderen, hun mate van innovatie, maturiteit, repliceerbaarheid en kostenefficiëntie.

Het Innovatiefonds kan tot 60% van de relevante projectkosten dekken. Na een recente herziening van de EU-ETS-richtlijn komen nu ook de maritieme sector, het wegvervoer en de bouwsector, naast technologieën in energie-intensieve industrieën (waaronder de luchtvaart), hernieuwbare energie of energieopslag, in aanmerking voor deze oproep. Veelbelovende projecten die niet rijp genoeg zijn voor een subsidie of die vanwege budgettaire beperkingen niet voor financiering worden geselecteerd, kunnen in aanmerking komen voor de Project Development Assistance (PDA) van de Europese Investeringsbank.

Volgende stappen

Projectpromotors hebben tot 9 april 2024de tijd om een aanvraag in te dienen via het EU Funding and Tenders Portal. Aanvragers worden sterk aangemoedigd om de IF23 Call Info Day bij te wonen, die online zal plaatsvinden op 7 december 2023. Op dit event verneem je alles over de de aanvraagprocedure en kan jevragen stellen aan het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA), dat de oproepen van het Innovatiefonds uitvoert. De nationale contactpunten van het Innovatiefonds organiseren ook infodagen in de meeste lidstaten. De Vlaamse infodag vindt plaats op 12 januari 2024.

Meer info

Het Innovatiefonds, met een geschatte opbrengst van 40 miljard euro uit de EU-regeling voor emissiehandel tussen 2020 en 2030, wil financiële prikkels creëren voor investeringen in baanbrekende koolstofarme technologieën en de overgang van Europa naar klimaatneutraliteit ondersteunen. Eerdere oproepen hebben al meer dan 100 innovatieve projecten ondersteund met circa 6,5 miljard euro.

Voor meer gedetailleerde informatie, vragen en antwoorden, eerdere resultaten van het Europees Innovatiefonds en het portfolio van Innovatiefondsprojecten, bezoek de specifieke bronnen op: