Jouw stem in Europa: tussentijdse evaluatie LIFE-programma

11 augustus 2023 - door Kaatje Gevaert

Ben je op de hoogte van het LIFE-programma? Dit baanbrekende initiatief van de Europese Commissie, dat zich richt op milieu- en klimaatactie, ondergaat momenteel een tussentijdse evaluatie voor de periode 2021-2024.

  • Hierbij staan het behalen van doelen en de strategische focus centraal.

  • Je kan jouw feedback indienen tussen 1 augustus 2023 en 15 september 2023.

  • Alle informatie over hoe je kan indienen vind je hier

Jouw mening is van onschatbare waarde! 

De Commissie hecht grote waarde aan jouw inzichten en ideeën. Door deel te nemen aan deze evaluatie, draag je direct bij aan de verdere ontwikkeling en verbetering van het programma. Je kan jouw feedback indienen tussen 1 augustus 2023 en 15 september 2023.

De impact van jouw feedback reikt verder dan je denkt. Jouw inbreng wordt online gedeeld en meegenomen in toekomstige programmavoorstellen. Om deel te nemen, dien je eenvoudig een account aan te maken of in te loggen via sociale media.

Achtergrondinformatie

LIFE is het hét toonaangevende EU-financieringsprogramma is voor milieu, natuur en klimaat.

Wat is het hoofddoel van LIFE? Het programma streeft naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie. De projecten dragen bij aan de Europese Green Deal, ondersteunen de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie, dragen bij aan het groene herstel na de COVID-19-pandemie en streven ernaar om Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken.

Een bijzonder kenmerk van veel projecten is hun grensoverschrijdende karakter, waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn. Voor de periode 2021-2027 heeft LIFE een indrukwekkende begroting van circa € 5,4 miljard toegewezen gekregen voor zijn milieu- en klimaatactieprogramma's.

Wil je meer weten of direct deelnemen aan de evaluatie? Ontdek alle details en geef jouw waardevolle input op de officiële website van de Europese Commissie.