European City Facility: vijfde oproep gepubliceerd!

28 april 2023 - door Kaatje Gevaert

European City Facility (EUCF) ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling van investeringsconcepten die verband houden met de uitvoering van acties in hun klimaat- en energie actieplannen. 

  • Uiteindelijk doel is een aanzienlijk aantal investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie op te bouwen in gemeenten in Europa.

  • EUCF financiert de ontwikkeling van een investeringsconcept met een vaste subsidie van 60 000 euro per begunstigde.

  • Deadline voor deze oproep is 30 juni 2023.

Doel van deze oproep

De European Urban City Facility (EUCF) ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling van investeringsconcepten in verband met de uitvoering van acties die in hun klimaat- en energie actieplannen zijn vastgesteld. Ultiem doel  is een aanzienlijke aantal van investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie op te bouwen in gemeenten in Europa.

Het EUCF financiert de ontwikkeling van een investeringsconcept met een vaste subsidie van 60 000 euro per begunstigde. Deze oproep, met deadline 30 juni 2023,  zal 70 begunstigden financieren.

Wie kan indienen?

EUCF staat open voor alle gemeenten/lokale overheden, hun samenwerkingsverbanden en lokale overheidsinstanties die gemeenten/lokale overheden uit de 27 EU-lidstaten, IJsland en Oekraïne samenvoegen. Aanvragers moeten een klimaat- en/of energieplan hebben. Dit omvat SECAP's (actieplannen voor duurzame energie en klimaat), ontwikkeld in het kader van het Burgemeestersconvenant, of andere klimaat- en/of energieplannen met mitigatie doelstellingen.

Bovendien moeten aanvragers hun politieke betrokkenheid bij de ontwikkeling van het investeringsconcept aantonen door middel van een steunbrief, ondertekend door de burgemeester of een andere relevante politieke vertegenwoordiger. De aanvrager moet zich ertoe verbinden het EUCF gedurende twee jaar te volgen.

Doe hier een snelle check of je in aanmerking komt.

Wat financiert EUCF?

Het EUCF financiert activiteiten zoals (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, analyses van belanghebbenden, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses, enz. die nodig zijn om het investeringsconcept te ontwikkelen. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd door eigen personeel of door externe deskundigen in onderaanneming.

De subsidie kan de eigenlijke investeringen niet rechtstreeks financieren, maar dekt de kosten voor het mobiliseren van middelen en de toegang tot diensten om een investeringsconcept te ontwikkelen.

De aanvragen worden beoordeeld op basis van 4 evaluatiecriteria:

  • Ambitie van het voorgestelde investeringsconcept

  • Bestuursstructuur voor de ontwikkeling van het investeringsconcept

  • Strategie voor het betrekken van belanghebbenden

  • Samenhang en plausibiliteit

Voordelen van gezamenlijke aanvragen

In overeenstemming met de doelstellingen van het EUCF worden lokale overheden/gemeenten sterk aangemoedigd hun krachten en middelen te bundelen en gezamenlijke aanvragen in te dienen, om de ambitie van de aanvraag te vergroten en de kans op succes te vergroten.

Lokale overheidsinstanties die gemeenten/lokale autoriteiten samenvoegen komen ook in aanmerking. Een niet-uitputtende lijst van mogelijke aanvragers in deze categorie is ook te vinden in de richtsnoeren voor aanvragers van het EUCF.

Timing

De vijfde EUCF-oproep is geopend op 28 april 2023. De deadline voor het indienen van jouw aanvraag is 30 juni 2023. Resultaten worden verwacht tegen september 2023

Volgende calls worden verwacht in januari en november 2024 (onder voorbehoud)

Download het Call Document hier.