Europa en Verenigd Koninkrijk: politiek akkoord over deelname aan Horizon Europe en Copernicus

08 september 2023 - door Kaatje Gevaert

Op 7 september bereikten de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk een politiek akkoord over de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk bij Horizon Europe en Copernicus

  • Vanaf 1 januari 2024 kunnen onderzoekers en organisaties in het VK deelnemen aan Horizon Europe en financiële steun ontvangen, vergelijkbaar met EU-lidstaten.

  • Het VK kan deelnemen aan Copernicus, een cruciaal ruimteprogramma dat helpt bij het behalen van klimaatdoelen.

  • Het VK krijgt toegang tot EU Space Surveillance and Tracking-diensten, een onderdeel van het EU-ruimtevaartprogramma.

Op 7 september bereikten de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk een politiek akkoord over de betrokkenheid van het Verenigd Koninkrijk bij Horizon Europe, het EU-programma voor onderzoek en innovatie, en Copernicus, het vooraanstaande programma voor aardobservatie wereldwijd.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte de strategische samenwerking tussen de EU en het VK en noemde het akkoord een bewijs hiervan. Ze benadrukte dat beide partijen wereldwijd voorop zullen blijven lopen in wetenschap en onderzoek.

Dit akkoord is het resultaat van uitgebreide gesprekken tussen de EU en het VK en zal voordelen bieden voor beide partijen. Het zal de samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van onderzoek, innovatie en ruimtevaart verdiepen en de onderzoeksgemeenschappen verenigen.

Dit akkoord is in lijn met de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Het vereist financiële bijdragen van het VK aan de EU-begroting en voldoet aan alle garanties in de handels- en samenwerkingsovereenkomst. In totaal zal het VK naar schatting bijna 2,6 miljard euro per jaar bijdragen aan Horizon Europe en Copernicus.

Belangrijke details:

  • Vanaf 1 januari 2024 kunnen onderzoekers en organisaties in het VK deelnemen aan Horizon Europe en financiële steun ontvangen, vergelijkbaar met EU-lidstaten.

  • Het VK kan deelnemen aan Copernicus, een cruciaal ruimteprogramma dat helpt bij het behalen van klimaatdoelen.

  • Het VK krijgt toegang tot EU Space Surveillance and Tracking-diensten, een onderdeel van het EU-ruimtevaartprogramma.

Volgende stappen

Het politieke akkoord van vandaag moet nu worden goedgekeurd door de Raad voordat het formeel wordt goedgekeurd door het Gespecialiseerd Comité EU-UK voor deelname aan EU-programma's.

Achtergrond

De associatie van het VK met bepaalde EU-programma's wordt geregeld door de handels- en samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst over het Windsor-kader eerder dit jaar stelde de EU en het VK in staat een nieuw hoofdstuk in hun partnerschap te openen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en volledige samenwerking.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de Britse regering

Vragen en antwoorden

Horizon Europe

Copernicus

EU SST – EU Space Surveillance and Tracking