EIT Cultuur & creativiteit lanceert eerste open oproepen

06 april 2023 - door Kaatje Gevaert

EIT (European Institute of Innovation and Technology) Cultuur & creativiteit lanceert zijn eerste open oproepen.

  • De oproepen zijn bedoeld voor projecten die mondiale uitdagingen aanpakken waarmee Europa op vlak van hoger onderwijs, innovatie, het oprichten van bedrijven en de samenleving wordt geconfronteerd.

  • Voor 2024 is maximaal 10,45 miljoen euro aan financiering beschikbaar.

  • Naar de oproep (deadline 31 mei 2023)

Over de oproep

Het EIT Cultuur & Creativiteit (European Institute of Innovation and Technology - Culture and Creativity) lanceert een oproep voor activiteiten die het ondernemerschap en de innovatiecapaciteit kunnen versterken en het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCSI) en de groene, digitale en sociale transitie van Europa kunnen versnellen. Alle belanghebbenden en rechtspersonen van CCSI in de EU en de geassocieerde leden van het Horizon Europe-programma kunnen een aanvraag indienen.

Voor deze ronde is in 2024 een budget van maximaal 10,45 miljoen euro beschikbaar. In 2025 wordt een extra bedrag van maximaal 3,45 miljoen euro uitgetrokken voor meerjarenprojecten. Bijna de helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor innovatieprojecten met een duidelijk en levensvatbaar commercialiseringsplan. Verwacht wordt dat deze voorstellen innovatieve producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen opleveren in de sectoren audiovisuele media, architectuur, mode en textiel, design en cultureel erfgoed.

De oproepen van EIT Cultuur & creativiteit in 2023 zullen ook mogelijkheden bevatten voor projecten op het gebied van hoger onderwijs, het oprichten van bedrijven en sociale innovatie. Later zullen culturele en sociaal-ondernemerschapsinitiatieven worden gefinancierd die schaalbare sociale innovatiepilots laten zien om lokale uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan sociale cohesie.

Praktische modaliteiten

Het aanvraagsysteem gaat open op 17 april en sluit op 31 mei 2023. Geïnteresseerden worden verzocht alle documentatie en richtlijnen van de oproep te raadplegen, waaronder aanvraagformulieren voor voorstellen in één en twee stappen, en zich te registreren voor de EIT Culture & Creativity Infodag, die op 25 april online plaatsvindt. Goedgekeurde projecten kunnen naar verwachting begin 2024 van start gaan.

Deze oproepen zijn de eerste financieringsmogelijkheden die EIT Cultuur & Creativiteit in 2023 zal lanceren. Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2023 meer oproepen tot het indienen van voorstellen worden gelanceerd, voor activiteiten die medio 2024 en in 2025 van start gaan.

Over EIT Cultuur & Creativiteit

EIT Cultuur & creativiteit is de negende innovatiegemeenschap van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie. Het is bedoeld om Europa's culturele en creatieve sectoren en industrieën (CCSI) te versterken en te transformeren door creatieven en organisaties in contact te brengen met Europa's grootste innovatienetwerk. Het gaat uit van een holistische en open benadering van innovatie - van tech- tot artistiek gedreven innovaties, van zakelijk tot burger gedreven - en versterkt de waardering en verankering van Europese waarden en identiteiten. EIT Cultuur & Creativiteit zal de latente waarde van een groot aantal kleine CCSI-stakeholders ontsluiten door middel van technologieoverdracht, verbeterde sectoroverschrijdende samenwerking en hun effectieve integratie in productiewaardigheidsnetwerken. EIT Cultuur en creativiteit zal technologische en zakelijke innovatie, artistieke innovatie en sociale innovatie ondersteunen. Het zal ook de unieke positie van het CCSI benutten om de drievoudige overgang in Europa - groen, digitaal en sociaal - te vergemakkelijken.

Over het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Het EIT is Europa's grootste innovatie-ecosysteem dat bijna 3.000 partners van toporganisaties uit het bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs in heel Europa samenbrengt in meer dan 80 innovatiehubs. Het EIT versterkt het vermogen van Europa om te innoveren door oplossingen aan te dragen voor dringende mondiale uitdagingen en door ondernemerstalent aan te moedigen om duurzame groei en gekwalificeerde banen in Europa te creëren. Het EIT is een EU-orgaan en maakt integraal deel uit van Horizon Europe, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het instituut ondersteunt dynamische pan-Europese partnerschappen, EIT-kennis- en innovatiegemeenschappen, die bestaan uit toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten die zich elk toeleggen op het oplossen van een dringende mondiale uitdaging, van klimaatverandering tot gezondheid en hernieuwbare energie.

Meer informatie