Raad energie: algemene oriëntatie gas- en waterstofpakket

12 april 2023 - door Ina De Vlieger

De Raad energie vond plaatst op 28 maart met belangrijke resultaten, zoals een algemene oriëntatie over het gas- en waterstofpakket waarin de lidstaten meer flexibiliteit krijgen om tarieven en kortingen vast te leggen.

  • Algemene oriëntatie over het gas- en waterstofpakket met o.a. maximaal 2 vol% bijmenging van waterstof in het aardgasnet.

  • Politiek akkoord om de vrijwillige vermindering van de vraag naar aardgas met 15% met een jaar te verlengen.

  • Aanname van vier (niet) wetgevingsbesluiten uit Fit for 55-pakket.

Gas- en waterstofpakket

De EU-energieministers hebben hun standpunt klaar (algemene oriëntatie) over twee voorstellen tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor hernieuwbare en natuurlijke gassen en waterstof.

Het pakket voor het koolstofvrij maken van de waterstof- en gasmarkten bestaat uit een voorstel voor een verordening en voor een richtlijn waarin gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor hernieuwbare en natuurlijke gassen en waterstof worden vastgesteld. De voorstellen beogen de totstandbrenging van een regelgevingskader voor specifieke waterstofinfrastructuur en -markten en een geïntegreerde netwerkplanning. Zij bevatten ook regels voor consumentenbescherming en versterken de bevoorradingszekerheid.

De Raad heeft een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht waaronder:

  • De Raad verduidelijkt de regels voor tarieven en tariefkortingen voor waterstof en hernieuwbare gassen die lidstaten willen toelaten tot het gasnet. De Raad geeft lidstaten meer flexibiliteit om deze tarieven en kortingen vast te leggen en maakt hierbij onderscheid tussen tariefkortingen voor hernieuwbare gassen (100%) en koolstofarme gassen (75%) in het aardgasnet.

  • Het standpunt maakt de bijmenging van waterstof in het aardgasnet mogelijk tot maximaal 2 vol% (in plaats van 5%) om een geharmoniseerde gaskwaliteit te waarborgen.

Doel van de wetgeving is de overgang van de gassector naar hernieuwbare en koolstofarme gassen, met name biomethaan en waterstof, vorm te geven met het oog op het bereiken van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050.

Lees meer wijzigingen in persmededeling Raad van de EU, 28 maart 2023: Gaspakket: lidstaten bepalen standpunt over toekomstige gas- en waterstofmarkt

Vermindering gasvraag

De lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over een voorstel om hun vrijwillige vermindering van de vraag naar gas met 15% met een jaar te verlengen. De mogelijkheid om een "Unie-alarm" over de voorzienings­zekerheid te activeren waarmee de gasvraagreductie verplicht wordt, blijft bestaan.

Meer lezen in persmededeling Raad van de EU, 28 maart 2023: Lidstaten akkoord om streefcijfer voor vrijwillige gasvraag­reductie met één jaar te verlengen

Aanname vier (niet) wetgevingsbesluiten uit Fit for 55-pakket

De Raad heeft ook vier (niet) wetgevingsbesluiten uit het "Fit for 55"-pakket aangenomen:

  1. Herziene CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens

  2. Herziene LULUCF-verordening (emissiereducties in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw)

  3. Herziene verordening inzake lastenverdeling (ESR),

  4. Besluit tot wijziging van de reserve voor marktstabiliteit ter ondersteuning van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.