ITRE stemt voor 40% energiebesparing in eindverbruik tegen 2030

23 augustus 2022 - door Ina De Vlieger

Op 13 juli hebben de leden van de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP) het ontwerp verslag over de herziening van de energie-efficiëntie richtlijn goedgekeurd.

  • Streefcijfers energiebesparing verhoogd tot 40% voor eindverbruik en 42,5% voor verbruik van primaire energie (t.o.v. prognoses 2007)

  • Bindende nationale bijdragen voor lidstaten en tussentijdse nationale doelstellingen vaststellen voor 2025 en 2027

De goedkeuring gebeurde met een zeer grote meerderheid: 50 stemmen voor, 7 tegen en 13 onthoudingen.

De streefcijfers voor energiebesparing op EU-niveau voor 2030 in het ontwerp-verslag bedragen 42,5% voor het verbruik van primaire energie en 40% voor het eindverbruik (ten opzichte van de prognoses van 2007). In het oorspronkelijke Commissievoorstel is dat 39% en 36%. In de huidige wetgeving is dit streefcijfer vastgesteld op 32,5% (zonder onderscheid te maken tussen primair en finaal energieverbruik).

De EP-leden stellen ook voor om de nationale bijdragen van de lidstaten aan de collectieve EU-doelstelling bindend te maken en tussentijdse nationale doelstellingen vast te stellen voor 2025 en 2027.

Publieke sector

  • Verhoging van de bindende jaarlijkse vermindering van het totale eindenergieverbruik van alle overheidsinstanties samen van 1,7% naar 2%.

  • Gespecificeerd voor welke gebouwen de verplichting gelden om ten minste 3% van de totale vloeroppervlakte van gebouwen die eigendom zijn van overheidsinstanties te renoveren.

  • De wijzigingen breiden deze verplichting uit tot sociale gebouwen. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om sociale huisvesting vrij te stellen van de renovatieverplichting als de renovaties niet kostenneutraal zijn of indien zij leiden tot huurverhogingen voor de bewoners van de woningen die hoger zijn dan de besparingen op hun energierekening.

Energiebesparing

Het verslag wijzigt ook de energiebesparingsverplichting tussen 2024 en eind 2030. In die periode moeten de lidstaten jaarlijks een energiebesparing van ten minste 2% van het jaarlijkse eindenergieverbruik realiseren, tegenover 1,5% in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

Europese sectorale partnerschappen voor energie-efficiëntie

ITRE stelt voor dat de Commissie "Europese sectorale partnerschappen voor energie-efficiëntie" opricht waarin de voornaamste belanghebbenden, inclusief de sociale partners, worden samengebracht in sectoren zoals ICT, vervoer, financiën en gebouwen. Deze partnerschappen hebben tot doel de klimaatdialoog te vergemakkelijken en sectoren aan te moedigen routekaarten voor energie-efficiëntie op te stellen "om de maatregelen en technologische opties in kaart te brengen die beschikbaar zijn om energiebesparingen te realiseren, zich voor te bereiden op hernieuwbare energiebronnen en sectoren koolstofvrij te maken".

Nog enkele andere zaken goedgekeurd in het verslag

  • Invoering nieuw hoofdstuk over datacentra

  • Versterking toepassing van het "energie-efficiëntie-eerst-beginsel"

  • Herziening criteria voor wat een "efficiënt" stadsverwarmings- en koelingssysteem is

  • Wijziging criteria voor de selectie van bedrijven waarvoor de verplichting geldt om over een energiebeheersysteem te beschikken of energie-audits uit te voeren.

Volgende stappen

12-15 september: stemming in het hele Parlement tijdens de plenaire zitting

Bron en meer lezen

Persbericht Europees Parlement, 13 juli 2022: MEPs back boost for renewables use and energy savings

Door ITRE goedgekeurde verslag / documenten: 1° ITRE rapport herziening EED, 2° ITRE-amendementen herziening EED en 3° Errata/Addenda