G7-top: nieuwe doelen zonne- en windcapaciteit, maar geen datum uitfasering kolen

18 april 2023 - door Ina De Vlieger

Tijdens de ministeriële bijeenkomst van de ministers van Milieu, Energie en Klimaat van de G7 plus de Europese Unie (EU) (15-16 april Sapporo, Japan), hebben de zeven landen en de EU overeenstemming bereikt over nieuwe gezamenlijke doelstellingen voor zonne-energie en  offshore-windenergie.

  • De G7-top bereikt overeenstemming over nieuwe gezamenlijke doelstellingen voor zonne-energie en offshore-windenergie en de permanente uitfasering van (nagenoeg alle) fossiele brandstoffen.

  • De G7-top ziet een rol weggelegd voor kernenergie en aardgas bij het bevorderen van energieonafhankelijkheid.

  • De G7-top slaagt er niet in een datum vast te stellen voor de geleidelijke uitfasering van steenkool voor elektriciteitsopwekking.

De G7-top is een internationaal forum dat jaarlijks wordt gehouden voor de leiders van de G7-lidstaten (de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan) en de Europese Unie (EU).

Hernieuwbare energiebronnen verhogen

De G7 heeft zich ertoe verbonden de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 aanzienlijk te verhogen:

  • gezamenlijk 150 gigawatt extra windenergie op zee  produceren op basis van de bestaande doelstellingen van elk land;

  • de capaciteit van zonnepanelen te verhogen tot meer dan één terawatt.

Daarnaast stemt de G7 in om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor verwarming, koeling, vervoer en industrie verhogen en de actieve rol van prosumenten en energiegemeenschappen van de burgers bevorderen.

Uitfasering fossiele brandstoffen, maar geen uitfaseringsdatum voor kolen

De G7 plus de EU hebben zich ertoe verbonden de geleidelijke afbouw van fossiele brandstoffen in alle sectoren te versnellen, zodat de elektriciteitssector in 2035 grotendeels koolstofvrij is. Dit alleen geldt echter voor fossiele brandstoffen zonder CCS (koolstofafvang en -opslag), om openheid te behouden voor deze nog in ontwikkeling zijnde CCS-technologie.

Het slotcommuniqué herkent de noodzaak van geen nieuwe kolengestookte centrales, maar bevat geen specifieke verbintenis inzake een datum voor de geleidelijke afschaffing van kolen in de elektriciteitssector.

De rol van kernenergie en aardgas bij het koolstofvrij maken van de economie

Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over kernenergie en de rol daarvan bij het bereiken van energieonafhankelijkheid en de bestrijding van klimaatverandering in een speciaal door het Japanse voorzitterschap georganiseerd forum. Enkele landen waaronder Frankrijk en Duitsland lichten hun nationale visie toe.

Wat het aardgasverbruik betreft, is het slotcommuniqué in overeenstemming met het Japanse energiebeleid, aangezien het erkent dat investeringen in de gassector passend kunnen zijn om potentiële tekorten op de markt als gevolg van de crisis te helpen opvangen, mits de nationale omstandigheden duidelijk omschreven zijn.

Greep uit overige verbintenissen gemaakt door de G7

Naast overeenstemming over energie gerelateerde zaken, verbindt de G7 zich onder meer tot:

Bron en meer lezen

 G7 Climate, Energy and Environment Ministers’ Communiqué (16 April 2023, Sapporo)