EP-rapporteur stelt ontwerpverslag Europese waterstofbank voor

29 juni 2023 - door Ina De Vlieger

Rapporteur Robert Hajšel (S&D) heeft zijn initiatiefverslag over de Europese waterstofbank voorgesteld aan de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP).

  • Rapporteur Hajšel pleit voor een extra investering van €300 miljoen tot €500 miljoen.

  • Hij roept op tot een robuust certificeringssysteem voor de invoer van waterstof om de bescherming van de consument te waarborgen.

  • Volgens de rapporteur is er nood aan grotere investeringen in de productie van elektrolysers, hernieuwbare energiedragers en het waterstof transportnetwerk.

Rapporteur Hajšel benadrukt de noodzaak van grotere investeringen in de productie van elektrolysers, hernieuwbare energiedragers en het waterstof transportnetwerk.

Volgens de rapporteur moet om de ambitieuze doelstelling van de productie van 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof in Europa te bereiken, prioriteit worden gegeven aan de binnenlandse productie.

Ook roept rapporteur Hajšel op tot een robuust certificeringssysteem voor de invoer van waterstof om de bescherming van de consument te waarborgen, waarbij de hoge groene ambities gehandhaafd blijven. Tevens moet de waterstofbank prioriteit geven aan industrieën die moeilijk te decarboniseren zijn, en aan zwaar en industrieel transport.

Verder meent rapporteur Hajšel dat het door de Europese Commissie voorgestelde budget ontoereikend is. Hij roept op tot een extra investering van €300 miljoen tot €500 miljoen om het Europese concurrentievermogen te stimuleren ten opzichte van het industriebeleid van China en de Verenigde Staten.

Daarnaast uit rapporteur Hajšel zijn bezorgdheid over het geografische evenwicht en het risico dat sommige kleinere lidstaten de veilingen niet zouden kunnen winnen. Daarom stelt hij voor het toepassingsgebied van de veilingen te wijzigen in regionale veilingen om eerlijke concurrentie en behoud van een geografisch evenwicht te waarborgen.

Rapporteur benadrukt het belang om rekening te houden met de duurzaamheid en sociale aspecten van de productie van hernieuwbare waterstof. Hij roept op tot het garanderen van kwaliteitsvolle banen en stageplaatsen voor werknemers in de sector.

Volgende stappen

12 juli: deadline indienen amendementen

Lees het ontwerpverslag over de Europese waterstofbank (zie bijlage).

Attachment(s)