Ethische richtsnoeren voor onderwijzers over kunstmatige intelligentie

26 oktober 2022

Op dinsdag 25 oktober publiceerde de Europese Commissie richtsnoeren om onderwijzers misvattingen over kunstmatige intelligentie (AI) te helpen bestrijden. 

  • De richtsnoeren hebben als doel onderwijzers bewust te maken van de mogelijke risico's.

  • Deze richtsnoeren kaderen in het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (2021-2027).

  • Lees hier de richtsnoeren.

In het kader van het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (2021-2027) ontwikkelden een groep deskundigen uit het onderwijs, de academische wereld, de particuliere sector en internationale organisaties ontwikkelden richtsnoeren over AI-toepassingen en het gebruik van data.

Deze ethische richtsnoeren zijn bedoeld om onderwijzers enerzijds te helpen begrijpen welke mogelijkheden de toepassingen van AI en gegevensgebruik in het onderwijs kunnen hebben. Anderzijds is het de bedoeling hen bewust te maken van de mogelijke risico's, zodat zij positief, kritisch en ethisch met AI-systemen kunnen omgaan en het volledige potentieel ervan kunnen benutten.

In de tekst wordt bijvoorbeeld advies gegeven over hoe deze technologieën kunnen worden gebruikt om het onderwijs aan te passen aan de capaciteiten van elke leerling of hoe geïndividualiseerde interventies voor leerlingen met speciale behoeften kunnen worden voorbereid.


Lees hier de richtsnoeren.