Digitaal Decennium 2030: voorlopig akkoord tussen Raad en EP

14 juli 2022

De Raad en het Europees Parlement bereikten een voorlopig politiek akkoord over het beleidsprogramma 2030 ‘Traject naar het digitale decennium’. Hiermee wil de EU digitale transformatie tot stand brengen in 4 verschillende richtingen namelijk bij burgers, de publieke sector, infrastructuren en bedrijven. 

  • De tekst voorziet meer duidelijkheid over verschillende definities van de doelstellingen.

  • De digitale transformatie zal gemonitored worden door DESI.

  • Het akkoord zal spoedig worden goedgekeurd door de Raad en de plenaire vergadering van het Parlement.

De Raad en het Europees Parlement bereikten een informeel akkoord over de tekst van de Digitale transformatie tegen 2030. Ten eerste werden er drie extra doelstellingen opgenomen in het artikel dat de algemene doelstellingen opsomt, namelijk over digitale infrastructuur, cyberbeveiliging en digitaal regelgevingsklimaat. Ten tweede werden er verschillende nieuwe definities geïntroduceerd voor 'digitale basisvaardigheden', 'edge nodes', 'SME', 'geavanceerde digitale vaardigheden'...

Ten derde stelt de Raad en het EP dat alle EU-burgers (toegankelijkheidspercentage van 100% i.p.v. 80%) een digitale ID-oplossing moeten gebruiken. Hiermee maakt de Raad en het EP de doelstelling voor de digitalisering van overheidsdiensten ambitieuzer.

Verder voegde de tekst ook mogelijkheden toe voor een regionale dimensie. In artikel 7 worden de lidstaten de mogelijkheid geboden vrijwillig regionale routekaarten op te stellen, waarbij wordt bepaald dat de regionale routekaarten op de nationale doelstellingen moeten worden afgestemd. Ook artikel 12 is gewijzigd om lidstaten die deelnemen aan meerlandenprojecten (hoofdstuk 4) in staat te stellen delen van de uitvoering van het programma te delegeren aan regionale entiteiten. Artikel 15 (hoofdstuk 5) is gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen hun vertegenwoordiging in het Europees Consortium voor een digitale infrastructuur (EDIC) aan een regionale entiteit te delegeren.

9 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn zal elke lidstaat een nationale routekaart moeten indienen. Dit heeft als doel om de digitale veranderingen in goede banen te leiden. Indien er gekozen wordt om een regionale routekaart op te maken, moet deze geïntegreerd worden in de nationale. Lidstaten zullen hun routekaarten tweejaarlijks kunnen updaten.

Aan de hand van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) zal de digitale transformatie worden gemonitored. De Commissie zal op haar beurt via een jaarlijks verslag de stand van zaken evalueren. Tot slot is er in 2026 een evaluatie van de doelstellingen voorzien.

Procedure

Vermoedelijk zal ITRE op 1 september stemmen over de al dan niet goedkeuring van de tekst. Daarna zal die doorgestuurd worden naar de plenaire, ter aanneming van het standpunt in eerste lezing.

Zodra de tekst door het Parlement is aangenomen, zal hij ter definitieve aanneming naar de Raad worden gezonden nadat hij door het Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER) is bekrachtigd. Een datum hiervoor moet nog worden vastgesteld, maar kan worden verwacht in november 2022.

Na goedkeuring door beide medewetgevers zal de overeengekomen tekst in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Volgens het voorstel van de Commissie zou de richtlijn 20 dagen na de bekendmaking ervan in werking treden.

Achtergrond

In het ‘digitale kompas’ formuleerde de Commissie een visie, doelstellingen en maatregelen voor een succesvolle digitale transformatie van de EU tegen 2030. Voor de verwezenlijking en uitvoering ervan, publiceerde de Commissie vervolgens op 15 september 2021 een voorstel voor een besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”. Met het ‘Traject naar het digitale decennium’ wil de Commissie ervoor zorgen dat de EU de concrete streefcijfers (van het digitale kompas) behaalt tegen 2030. Wat de concrete streefcijfers zijn, lees je in dit overzichtsartikel

Lees hier het persbericht van de Raad.

Attachment(s)