Digitaal Decennium 2030 formeel goedgekeurd

13 december 2022

De Raad heeft het beleidsprogramma 2030 "Traject naar het digitale decennium" formeel aangenomen. Dit betekent dat het besluit in eerste lezing is aangenomen en derhalve de wetgevingsprocedure voltooid is.

 • Het doel van dit besluit is ervoor zorgen de EU haar doelstellingen haalt voor een digitale transformatie conform de waarden van de EU.

 • Aan de hand van 'meerlandenprojecten' wil men de krachten tussen de lidstaten en de Commissie bundelen.

 • 9 maanden na de inwerkingtreding moeten de lidstaten een nationaal stappenplan indienen bij de Commissie.

Bijna een jaar nadat de Europese Commissie het besluit ‘Traject naar het digitale decennium’ publiceerde, is het wetgevingsproces binnen de EU afgerond. Dit besluit moet ervoor zorgen dat de EU haar doelstellingen haalt voor een digitale transformatie conform de waarden van de EU. Om het digitaal leiderschap van de EU te versterken, heeft ze op 4 gebieden concrete streefcijfers vooropgezet die ze tegen eind 2030 wil bereiken:

 • Digitale vaardigheden en onderwijs verbeteren

  • min. 80 % van de 16-74-jarigen beschikt minstens over digitale basisvaardigheden;

  • in de Unie zijn min. 20 miljoen IT-specialisten werkzaam, waarbij de toegang van vrouwen tot dit gebied wordt bevorderd.

 • Beveiligde en duurzame digitale infrastructuur

  • 5G, min. 20% van de wereldwijde productie van halfgeleiders, min. 10.000 klimaatneutrale ‘edge nodes’, tegen 2025 een eerste computer met kwantumacceleratie.

 • Digitale transformatie van bedrijven

  • ten minste 75 % van de ondernemingen maakt gebruik van een of meer van de volgende elementen: AI, big data of cloudcomputingdiensten

  • meer dan 90 % van de kmo’s haalt min. een basisniveau van digitale intensiteit;

  • de Unie bevordert de groei van haar innovatieve scale-ups en verbetert de;

  • toegang tot de financiering ervan, zodat het aantal eenhoorns ten minste verdubbelt.

 • Digitalisering van overheidsdiensten

  • 100% van de burger heeft toegang tot hun elektronische medische dossiers en beschikt over een eID dat in de hele Unie wordt erkend;

  • 100% van de belangrijkste overheidsdiensten is online toegankelijk.

Omdat het voor lidstaten afzonderlijk niet gemakkelijk is om de ambities waar te maken, voert het beleidsprogramma het concept ‘meerlandenprojecten’ in. Dit is een nieuwe vorm van governance op basis van samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie, waarbij EU-, nationale en particuliere middelen worden gebundeld om vooruitgang te boeken.

Daarnaast zal Commissie samen met de lidstaten trajecten op EU-niveau ontwikkelen voor elk van de digitale doelstellingen. Negen maanden na de inwerkintreding zullen de lidstaten bij de Commissie een nationaal stappenplan moeten indienen, alsook een strategische routekaart opstellen om deze doelstellingen te bereiken tot de verwachte evaluatie in 2026. Op basis van de DESI zal worden gekeken of er vooruitgang wordt geboekt en zal dit ook geëvalueerd wordt in het jaarverslag van de Commissie.


Achtergrond

In het ‘digitale kompas’ formuleerde de Commissie een visie, doelstellingen en maatregelen voor een succesvolle digitale transformatie van de EU tegen 2030. Voor de verwezenlijking en uitvoering ervan, publiceerde de Commissie vervolgens op 15 september 2021 een voorstel voor een besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”. Met het ‘Traject naar het digitale decennium’ wil de Commissie ervoor zorgen dat de EU de concrete streefcijfers (van het digitale kompas) behaalt tegen 2030. Wat de concrete streefcijfers zijn, lees je in dit overzichtsartikel.

Lees hier het persbericht van de Raad.
Lees hier de definitieve tekst van het besluit.
Bron foto: European Union