Data Act: verslag ITRE goedgekeurd

02 maart 2023

Ongeveer een jaar nadat de Europese Commissie de Data Act lanceerde, zal het Europees Parlement - hoogstwaarschijnlijk - binnenkort haar standpunt goedkeuren over de nieuwe regels voor eerlijke toegang tot en het gebruik van industriële data.

  • De Data Act moet toegang bieden tot een oneindige hoeveelheid hoogwaardige industriële gegevens.

  • Het formeel standpunt van het EP wordt midden maart 2023 vastgesteld.

  • Lees hier meer.

De Data Act (ook wel Datawet genoemd) heeft tot doel innovaties door het bedrijfsleven en de overheid te ondersteunen. Deze wetgeving zou moeten bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve diensten en scherpere prijzen voor diensten na de verkoop en de reparatie van verbonden voorwerpen.

De leden van de ITRE-commissie hebben in hun tekst maatregelen aangenomen om gebruikers toegang te geven tot de gegevens die ze genereren. Bovendien willen ze ervoor zorgen dat contractuele afspraken centraal staan in B2B relaties.

Daarnaast hebben ze enkele bepalingen in de tekst aangescherpt om:

  • handelsgeheimen te beschermen;

  • te voorkomen dat concurrenten meer toegang krijgen tot gegevens om diensten of apparaten aan te passen;

  • verzoeken om gegevens van bedrijven aan de overheid aan strengere voorwaarden te koppelen.

Verder heeft het Parlement het voorstel van de Commissie over een ‘eerlijkheidscontrole’ uitgebreid tot alle ondernemingen, ongeacht hun omvang. Tot slot heeft men gegevens die verwerkt of afgeleid worden door "complexe eigen algoritmen" en gegevens verwerkt namens iemand anders (zoals 'Cloud computing'), uitgesloten van het toepassingsgebied.

Tijdens de plenaire vergadering van 13 - 16 maart 2023 zal het voltallige Parlement formeel stemmen over het verslag. Eenmaal goedgekeurd, zal de tekst dienen als hun onderhandelingspositie met de Raad.

Achtergrond

Op 23 februari 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor nieuwe dataregels: de Data Act. Na de Data Governance Act is deze verordening de volgende stap in de concretisering van de Europese Data Strategie. De voorgestelde wet zal consumenten en bedrijven meer zeggenschap geven over hoe de data, die door hun verbonden producten wordt gegenereerd, gebruikt mag worden. De wet moet zorgen voor eerlijke contracten voor het delen van gegevens. 

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement. 
Lees hier het verslag van ITRE.