Lidstaten willen culturele sector ondersteunen bij stijgende energieprijzen

04 april 2023 - door Veronique Vennekens

De cultuursector kreunde de afgelopen maanden onder de stijgende energieprijzen. Het Zweeds Voorzitterschap van de Raad startte daarom met een bevraging om na te denken over maatregelen die de sector kunnen helpen.

  • Deze denkoefening is voorzien in het EU-werkplan voor cultuur 2023-2026.

  • Het moet uiteindelijk leiden tot een nieuw actieplan dat de sector beter moet voorbereiden op de groene transitie vanaf 2024.

  • In bijlage onderaan deze pagina kan je de nota van het Zweeds voorzitterschap raadplegen.

In de nota die gelekt werd aan de pers heeft het Zweeds voorzitterschap de suggesties van de lidstaten samengevat. Lidstaten hebben drie types steun aan de sector geboden:

  • directe steun

  • een herziening van energie-efficiëntie doelstellingen

  • actieplannen om energie te besparen in culturele instellingen

Steun gelinkt aan doelstellingen voor energiereductie

De nationale delegaties deelden hun visie voor de toekomst en benadrukten het belang van het aanspreken van diverse expertise om antwoorden te bieden voor de uitdagingen in de culturele sector. Er werd door sommige delegaties opgeworpen om het ontvangen van nationale steun te linken aan doelstellingen voor energiereductie.

In dezelfde lijn zou het gebruik van innovatieve technologieën in culturele instituten gepromoot kunnen worden door certificering of ondersteuning via adviesbureaus.

Op Europees niveau willen ze de mogelijkheid bekijken om bestaande nationale initiatieven te verzamelen en delen met elkaar: bijvoorbeeld het ontwikkelen van een CO2-standaard of het delen van informatie over hun respectievelijke juridische verplichtingen.

Het groene Creative Europe-programma

De lidstaten verwelkomen het vergroenen van het Creative Europe programma. In de programmaperiode 2021-2027 is er een expliciete vraag om klimaatacties te integreren in het programma zodat het bijdraagt aan het doel om 30% van het EU-budget te besteden aan klimaatdoelstellingen.

In het kader van het combineren van de groene transitie en steun voor sector stelt het Zweeds voorzitterschap voor om uitzonderingen te blijven hanteren in de richtlijn energieprestatie van gebouwen voor gebouwen met erfgoedwaarde, inclusief de gebouwen die in het bezit van van overheidsinstanties. In de nota wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Deze nota verzamelt een eerste keer de ideeën van de lidstaten. Dit zal meegenomen worden in de opmaak van een nieuw actieplan dat de sector beter moet voorbereiden op de groene transitie vanaf 2024.

Lees de nota van het Voorzitterschap in de bijlage onderaan deze pagina.
Lees het EU-werkplan voor cultuur 2023-2026 hier

Attachment(s)